Monitorizăm câte face guvernul din cele pe care a promis că le va face.

Realizate: 240

21.41%

Partial realizate: 189

16.86%

Nerealizate: 692

61.73%

Administrație

Realizate total: 36

36%

Partial realizate: 16

16%

Nerealizate: 48

48%

Realizate electoral: 1

100%

Partial realizate: 0

0%

Nerealizate: 0

0%

 • Legislație
  • Adoptarea statutului funcționarului public până la 1 iulie 2017
   Legea privind statutul funcționarului public 188/1999 (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/50608) a fost modificată de mai multe ori în această perioadă de guvernare, inclusiv prin OUG 57//2019 privind Codul administrativ. Însă o lege dedicată a trecut cu un an mai târziu, prin legea nr. 156 din 29 iunie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/202170)

Realizate guvernamental: 36

36%

Partial realizate: 16

16%

Nerealizate: 48

48%

Agricultură și mediu

Realizate total: 10

13.89%

Partial realizate: 24

33.33%

Nerealizate: 38

52.78%

Realizate electoral: 3

8.33%

Partial realizate: 15

41.67%

Nerealizate: 18

50%

Realizate guvernamental: 10

16.13%

Partial realizate: 18

29.03%

Nerealizate: 34

54.84%

Buget 2017

Realizate total: 27

39.71%

Partial realizate: 5

7.35%

Nerealizate: 36

52.94%

 • Indicatori pentru construcția bugetului
  • Produsul Intern Brut - 815.2 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Indicatorul apare ca atare la pagina 16 din Raportul privind situația macroeconomică pe anul 2017 și proiecția acesteia pe anii 2018-2020, depus alături de Proiectul de buget în Parlament: http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2017/raport/Raport%20buget%202017.pdf Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Venituri totale - 31.1% din PIB (253.7 miliarde)
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Indicatorul apare aproape similar (254.7 mld lei, respectiv 31.2% din PIB) la pagina 16 din Raportul privind situația macroeconomică pe anul 2017 și proiecția acesteia pe anii 2018-2020, depus alături de Proiectul de buget în Parlament: http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2017/raport/Raport%20buget%202017.pdf Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Curs valutar - 4.46 lei/euro
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Indicatorul apare ca atare la pagina 16 din Raportul privind situația macroeconomică pe anul 2017 și proiecția acesteia pe anii 2018-2020, depus alături de Proiectul de buget în Parlament: http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2017/raport/Raport%20buget%202017.pdf Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Salariu minim - 1450 lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Indicatorul apare ca atare la pagina 13 din Raportul privind situația macroeconomică pe anul 2017 și proiecția acesteia pe anii 2018-2020, depus alături de Proiectul de buget în Parlament: http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2017/raport/Raport%20buget%202017.pdf Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Salariu mediu - 3100 lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Indicatorul apare la pagina 32 din Raportul privind situația macroeconomică pe anul 2017 și proiecția acesteia pe anii 2018-2020, depus alături de Proiectul de buget în Parlament: http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2017/raport/Raport%20buget%202017.pdf Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Efectivul salariaților cu normă întreagă - 4954000
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Indicatorul apare ca atare la pagina 32 din Raportul privind situația macroeconomică pe anul 2017 și proiecția acesteia pe anii 2018-2020, depus alături de Proiectul de buget în Parlament: http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2017/raport/Raport%20buget%202017.pdf Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Punctul de pensie - 1000 lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Creșterea punctului de pensie la 1000 de lei începând cu iulie 2017 apare la pagina 13 din Raportul privind situația macroeconomică pe anul 2017 și proiecția acesteia pe anii 2018-2020, depus alături de Proiectul de buget în Parlament: http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2017/raport/Raport%20buget%202017.pdf. Măsura a fost trecută și în legislație prin articolul 2 (1) din Ordonanța de urgență nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative. Sursa: http://lege5.ro/Gratuit/ge2daojxgu4a/ordonanta-de-urgenta-nr-2-2017-privind-unele-masuri-fiscal-bugetare-precum-si-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Pensia minimă - 520 de lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. La pagina 13 din Raportul privind situația macroeconomică pe anul 2017 și proiecția acesteia pe anii 2018-2020, depus alături de Proiectul de buget în Parlament: http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2017/raport/Raport%20buget%202017.pdf se precizează că începând cu 1 martie 2017, nivelul indemnizației sociale pentru pensionari va crește la 520 lei. Măsura a fost trecută și în legislație prin articolul 2 (2) din Ordonanța de urgență nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative. Sursa: http://lege5.ro/Gratuit/ge2daojxgu4a/ordonanta-de-urgenta-nr-2-2017-privind-unele-masuri-fiscal-bugetare-precum-si-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Inflație medie anuală - 1.2%
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Indicatorul inflației medii anuale estimate este plasat la 1.4% și nu la 1.2%, însă o inflație mai mare nu are neapărat un efect negativ, fapt pentru care am evaluat măsura ca fiind parțial realizată. Acesta apare la pagina 16 din Raportul privind situația macroeconomică pe anul 2017 și proiecția acesteia pe anii 2018-2020, depus alături de Proiectul de buget în Parlament: http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2017/raport/Raport%20buget%202017.pdf Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Creștere economică - 5.5%
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. În loc de 5.5%, creșterea economică din proiectul de buget este estimată la 5.2%. Considerăm nerealizată această promisiune pentru că neîndeplinirea ei duce la efecte negative prin coroborare cu un deficit bugetar mai mare decât cel promis inițial. Indicatorul apare ca atare la pagina 16 din Raportul privind situația macroeconomică pe anul 2017 și proiecția acesteia pe anii 2018-2020, depus alături de Proiectul de buget în Parlament: http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2017/raport/Raport%20buget%202017.pdf Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Deficit bugetar - 2.7% din PIB
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. În loc de 2.7%, deficitul bugetar din proiectul de buget este estimat la 2.96%. Considerăm nerealizată această promisiune pentru că neîndeplinirea ei duce la efecte negative prin coroborare cu o creștere economică mai mică.Indicatorul apare ca atare la pagina 16 din Raportul privind situația macroeconomică pe anul 2017 și proiecția acesteia pe anii 2018-2020, depus alături de Proiectul de buget în Parlament: http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2017/raport/Raport%20buget%202017.pdf Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Cheltuieli totale - 33.8% din PIB (275.6 miliarde)
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Cheltuielile sunt estimate însă la 278.8 miliarde lei, respectiv 34.2% din PIB. Considerăm nerealizată această promisiune pentru că neîndeplinirea ei duce la efecte negative prin coroborare cu un deficit bugetar mai mare decât cel promis inițial. Indicatorul apare ca atare la pagina 16 din Raportul privind situația macroeconomică pe anul 2017 și proiecția acesteia pe anii 2018-2020, depus alături de Proiectul de buget în Parlament: http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2017/raport/Raport%20buget%202017.pdf Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
 • Venituri
  • Venituri totale - 253.7 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget general consolidat. O sinteză a acestuia este cel mai ușor de urmărit în Opinia Consiliului Fiscal cu privire la proiectul de buget pe anul 2017, la paginile 28-29 (http://www.consiliulfiscal.ro/Opinie-buget-feb-2017.pdf). Veniturile totale apar a fi chiar în sumă mai mare decât promisiunea din programul de guvernare, fiind estimate la 254.7 miliarde lei. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Venituri curente - 231.1 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget general consolidat. O sinteză a acestuia este cel mai ușor de urmărit în Opinia Consiliului Fiscal cu privire la proiectul de buget pe anul 2017, la paginile 28-29 (http://www.consiliulfiscal.ro/Opinie-buget-feb-2017.pdf). Veniturile curente apar a fi chiar în sumă mai mare decât promisiunea din programul de guvernare, fiind estimate la 231.6 miliarde lei. Sursa: http://www.consiliulfiscal.ro/Opinie-buget-feb-2017.pdf Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Impozit pe profit, venit, altele - 48.6 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget general consolidat. O sinteză a acestuia este cel mai ușor de urmărit în Opinia Consiliului Fiscal cu privire la proiectul de buget pe anul 2017, la paginile 28-29 (http://www.consiliulfiscal.ro/Opinie-buget-feb-2017.pdf). Veniturile apar a fi chiar în sumă mai mare decât promisiunea din programul de guvernare, fiind estimate la 48.8 miliarde lei. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Contribuții asigurări sociale - 66.7 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget general consolidat. O sinteză a acestuia este cel mai ușor de urmărit în Opinia Consiliului Fiscal cu privire la proiectul de buget pe anul 2017, la paginile 28-29 (http://www.consiliulfiscal.ro/Opinie-buget-feb-2017.pdf). Veniturile din contribuții apar a fi chiar în sumă mai mare decât promisiunea din programul de guvernare, fiind estimate la 69.8 miliarde lei. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Venituri nefiscale - 15.2 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget general consolidat. O sinteză a acestuia este cel mai ușor de urmărit în Opinia Consiliului Fiscal cu privire la proiectul de buget pe anul 2017, la paginile 28-29 (http://www.consiliulfiscal.ro/Opinie-buget-feb-2017.pdf). Veniturile nefiscale apar a fi chiar în sumă mai mare decât promisiunea din programul de guvernare, fiind estimate la 19.02 miliarde lei. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Sume primite de la UE - 21.3 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget general consolidat. O sinteză a acestuia este cel mai ușor de urmărit în Opinia Consiliului Fiscal cu privire la proiectul de buget pe anul 2017, la paginile 28-29 (http://www.consiliulfiscal.ro/Opinie-buget-feb-2017.pdf). Veniturile din sumele primite de la UE apar a fi chiar în sumă mai mare decât promisiunea din programul de guvernare, fiind estimate la 22.2 miliarde lei. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Venituri fiscale - 149.4 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget general consolidat. O sinteză a acestuia este cel mai ușor de urmărit în Opinia Consiliului Fiscal cu privire la proiectul de buget pe anul 2017, la paginile 28-29 (http://www.consiliulfiscal.ro/Opinie-buget-feb-2017.pdf). Veniturile fiscale apar a fi chiar în sumă mai mică decât promisiunea din programul de guvernare, fiind estimate la 142.8 miliarde lei (-5%). Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Impozite și taxe pe bunuri și servicii - 92.9 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget general consolidat. O sinteză a acestuia este cel mai ușor de urmărit în Opinia Consiliului Fiscal cu privire la proiectul de buget pe anul 2017, la paginile 28-29 (http://www.consiliulfiscal.ro/Opinie-buget-feb-2017.pdf). Veniturile apar a fi în sumă mai mică decât promisiunea din programul de guvernare, fiind estimate la 87.06 miliarde lei (-6%). Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Impozite și taxe pe proprietate - 6.1 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget general consolidat. O sinteză a acestuia este cel mai ușor de urmărit în Opinia Consiliului Fiscal cu privire la proiectul de buget pe anul 2017, la paginile 28-29 (http://www.consiliulfiscal.ro/Opinie-buget-feb-2017.pdf). Veniturile apar a fi în sumă mul mai mică decât promisiunea din programul de guvernare, fiind estimate la 5.16 miliarde lei (-15%). Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Venituri din capital - 1.1 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget general consolidat. O sinteză a acestuia este cel mai ușor de urmărit în Opinia Consiliului Fiscal cu privire la proiectul de buget pe anul 2017, la paginile 28-29 (http://www.consiliulfiscal.ro/Opinie-buget-feb-2017.pdf). Veniturile din capital apar a fi în sumă mai mică decât promisiunea din programul de guvernare, fiind estimate la 817 milioane lei (-26%). Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
 • Cheltuieli
  • Subvenții - 7.1 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget general consolidat. O sinteză a acestuia este cel mai ușor de urmărit în Opinia Consiliului Fiscal cu privire la proiectul de buget pe anul 2017, la paginile 28-29 (http://www.consiliulfiscal.ro/Opinie-buget-feb-2017.pdf). Cheltuielile cu subvențiile apar a fi în sumă aproape egală cu promisiunea din programul de guvernare, fiind estimate la 7.16 miliarde lei. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Creșterea veniturilor celor care lucrează în Sănătate și Educație cu 15% de la 1 ianuarie 2017
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Indicatorul apare ca atare la pagina 13 din Raportul privind situația macroeconomică pe anul 2017 și proiecția acesteia pe anii 2018-2020, depus alături de Proiectul de buget în Parlament: http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2017/raport/Raport%20buget%202017.pdf. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Cheltuieli de personal - 65.8 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget general consolidat. O sinteză a acestuia este cel mai ușor de urmărit în Opinia Consiliului Fiscal cu privire la proiectul de buget pe anul 2017, la paginile 28-29 (http://www.consiliulfiscal.ro/Opinie-buget-feb-2017.pdf). Cheltuielile de personal apar a fi în sumă mai mică decât promisiunea din programul de guvernare, fiind estimate la 63.88 miliarde lei (-3%). Considerăm promisiunea parțial realizată pentru că această scădere a cheltuielilor de personal ajută la menținerea unui deficit mai mic. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Transferuri - 129.8 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget general consolidat. O sinteză a acestuia este cel mai ușor de urmărit în Opinia Consiliului Fiscal cu privire la proiectul de buget pe anul 2017, la paginile 28-29 (http://www.consiliulfiscal.ro/Opinie-buget-feb-2017.pdf). Cheltuielile cu transferurile apar a fi în sumă mai mică decât promisiunea din programul de guvernare, fiind estimate la 131.13 miliarde lei, împărțite astfel: transferuri între autoritățile ale administrației publice - 1.97 mld lei; alte transferuri - 11.1 mld lei; asistență socială - 88.5 mld lei; proiecte Fonduri Europene - 25.1 mld lei; alte cheltuieli - 4.25 mld lei. Considerăm promisiunea parțial realizată pentru că această scădere a transferurilor prognozate ajută la menținerea unui deficit mai mic. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Cheltuieli totale - 275.6 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget general consolidat. O sinteză a acestuia este cel mai ușor de urmărit în Opinia Consiliului Fiscal cu privire la proiectul de buget pe anul 2017, la paginile 28-29 (http://www.consiliulfiscal.ro/Opinie-buget-feb-2017.pdf). Cheltuielile apar a fi în sumă mai mare decât promisiunea din programul de guvernare, fiind estimate la 278.8 miliarde lei (+2%). Considerăm promisiunea nerealizată pentru că această mărire a cheltuielilor se reflectă și într-un deficit mai mare decât cel promis. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Cheltuieli curente - 251.8 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget general consolidat. O sinteză a acestuia este cel mai ușor de urmărit în Opinia Consiliului Fiscal cu privire la proiectul de buget pe anul 2017, la paginile 28-29 (http://www.consiliulfiscal.ro/Opinie-buget-feb-2017.pdf). Cheltuielile apar a fi în sumă mai mare decât promisiunea din programul de guvernare, fiind estimate la 253.6 miliarde lei (+1%). Considerăm promisiunea nerealizată pentru că această mărire a cheltuielilor se reflectă și într-un deficit mai mare decât cel promis. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Cheltuieli cu bunuri și servicii - 38.9 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget general consolidat. O sinteză a acestuia este cel mai ușor de urmărit în Opinia Consiliului Fiscal cu privire la proiectul de buget pe anul 2017, la paginile 28-29 (http://www.consiliulfiscal.ro/Opinie-buget-feb-2017.pdf). Cheltuielile apar a fi în sumă mai mare decât promisiunea din programul de guvernare, fiind estimate la 40.6 miliarde lei (+4%). Considerăm promisiunea nerealizată pentru că această mărire a cheltuielilor se reflectă și într-un deficit mai mare decât cel promis. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Cheltuieli cu dobânzi - 9.8 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget general consolidat. O sinteză a acestuia este cel mai ușor de urmărit în Opinia Consiliului Fiscal cu privire la proiectul de buget pe anul 2017, la paginile 28-29 (http://www.consiliulfiscal.ro/Opinie-buget-feb-2017.pdf). Cheltuielile cu dobânzi apar a fi în sumă mai mare decât promisiunea din programul de guvernare, fiind estimate la 10.18 miliarde lei (+9%). Considerăm promisiunea nerealizată pentru că această mărire a cheltuielilor se reflectă și într-un deficit mai mare decât cel promis. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Cheltuieli de capital - 23.8 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget general consolidat. O sinteză a acestuia este cel mai ușor de urmărit în Opinia Consiliului Fiscal cu privire la proiectul de buget pe anul 2017, la paginile 28-29 (http://www.consiliulfiscal.ro/Opinie-buget-feb-2017.pdf). Cheltuielile de capital apar a fi în sumă mai mare decât promisiunea din programul de guvernare, fiind estimate la 25.19 miliarde lei (+6%). Considerăm promisiunea nerealizată pentru că această mărire a cheltuielilor se reflectă și într-un deficit mai mare decât cel promis. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Creșterea salariilor tuturor angajaților din sectorul public de la 1 iulie 2017
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. La pagina 13 din Raportul privind situația macroeconomică pe anul 2017 și proiecția acesteia pe anii 2018-2020, depus alături de Proiectul de buget în Parlament: http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2017/raport/Raport%20buget%202017.pdf apar ca măsuri de creștere salarială în sectorul public doar următoarele măsuri: personalul plătit din fonduri publice din instituțiile şi autoritățile publice ale administrației publice locale beneficiază de majorarea cu 20%; creșterea cu 15 % a salariilor din sănătate și educație; și începând cu 1 februarie 2017 personalul din cadrul instituțiilor publice de spectacole sau concerte, indiferent de subordonarea acestora, beneficiază de majorarea cu 50% față de nivelul acordat pentru luna ianuarie 2017 a cuantumului brut al salariilor de bază. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
 • Alocări suplimentare față de 2016
  • Sănătate + 5.4 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Sumele alocate pentru sănătate se regăsesc în bugetul Ministerului Sănătății și în bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Alocările Guvernului Grindeanu sunt de 36.67 miliarde, în creștere cu aproape 5 miliarde față de alocarea de 30.63 miliarde lei a Guvernului Cioloș. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Apărare + 4.8 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Guvernul Grindeanu a alocat 16.32 miliarde lei pentru apărare, iar tehnocratii 11.23 miliarde lei, diferența fiind de 5.1 miliarde lei. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Agricultură + 3.2 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Bugetul pentru agricultură pe 2017 este de 17.3 miliarde față de alocarea de 13.4 miliarde lei în bugetul pe 2016. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Fondul de pensii + 4.8 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Fondul de pensii pentru bugetul din 2017 este de 57 miliarde lei, în creștere cu 4.2 miliarde față de alocarea din proiectul de buget pentru 2016, care avea prevăzute 52.6 miliarde lei. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Muncă + 513 milioane lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Alocarea guvernului Grindeanu pentru Ministerul Muncii este de 35.8 miliarde lei, în creștere față de alocarea din bugetul pentru 2016 (33.2 miliarde lei). Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • MFP - 2 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Guvernul Grindeanu a scăzut alocarea pentru Ministerul Finanțelor Publice la 21.6 miliarde lei de la 25.2 miliarde lei alocați în proiectul pentru 2016. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Ministerul Public + 87 milioane lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Sumele alocate pentru Ministerul Public la începutul lui 2016 au fost de 935,431,000 lei, iar cele alocate de guvernul Grindeanu de 1,036,168,000 lei. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Televiziunea + 545 milioane lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Televiziunea Română a avut un buget aprobat pentru 2016 de 135,898,000 lei, crescut spectaculos în 2017 la 950,000,000 lei. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Educație + 5.3 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Sumele alocate pentru educație se regăsesc în două locuri în buget - în sumele alocate la nivelul administrației centrale și în sumele defalcate din TVA pentru administrația locală. În proiectul de buget al Guvernului Grindeanu, sumele alocate pentru administrația centrală sunt mai mari cu 0.79 miliarde lei și cele pentru administrația locală cu 2 miliarde lei, diferența totală fiind de 2.8 miliarde lei față de tehnocrați. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Transporturi + 4.5 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Guvernul Grindeanu a alocat pentru transporturi 13.7 miliarde lei, cu puțin peste 2 miliarde în plus față de alocarea din bugetul tehnocrat (11.58 miliarde lei). Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Ministerul Dezvoltării + 3.9 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Ministerul Dezvoltării a primit în 2017 un buget de 6.9 miliarde lei, față de alocarea de 5.6 miliarde lei a guvernului tehnocrat. Trebuie însă specificat și faptul că fostul Minister al Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a fost comasat cu Ministerul Fondurilor Europene (MFE), ceea ce face ca alocarea pentru cele două foste ministere să fie departe de promisiunea din campania electorală. În proiectul de buget din campanie, PSD a promis + 1.2 miliarde lei la MFE +3.9 miliarde lei la MDRAP. Împreună, cele două ministere au primit în bugetul pe 2017 doar 1.4 miliarde lei în plus față de 2016. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • MAI + 523 de milioane lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Bugetul alocat pentru Ministerul de interne nu doar că nu a crescut în bugetul pentru 2017, ci a scăzut de la 11.7 miliarde lei aprobate prin bugetul din 2016 la 11.28 miliarde lei. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • MAE + 170 de milioane lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Ministerul de Externe a primit doar 20 de milioane de lei în plus la bugetul pentru 2017, ajungând la 779 milioane lei (față de alocările tehnocraților de 759 milioane lei) Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Cultură + 275 de milioane lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Creșterea bugetului Ministerului Culturii nu a fost la fel de mare ca promisiunea din campania electorală, bugetul alocat pentru 2017 fiind de 766 milioane lei, o scădere față de alocarea de 773 milioane lei în 2016. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Tineret și sport + 198 milioane lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Pentru Ministerul Tineretului și Sportului, alocarea din bugetul pe 2017 este mai mică decât cea pentru 2016, scăzând la 432 milioane lei de la 445 milioane lei în bugetul pentru 2016. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Mediu + 1.45 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Trebuie precizat în primul rând că Ministerul Mediului din 2016 a fost împărțit în actualul executiv în două ministere, cu o alocare totală de 820 milioane lei, cu o creștere de 60 milioane lei față de alocarea de 760 milioane lei din 2016. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Economie + 2.2 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Fostul Minister al Economiei a fost împărțit în două în actualul guvern, ministere care au o alocare de aproximativ 1 miliard de lei, în creștere față de alocarea guvernului tehnocrat pentru 2016 - 630 de milioane lei. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • MFE + 1.2 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Ministerul Dezvoltării a primit în 2017 un buget de 6.9 miliarde lei, față de alocarea de 5.6 miliarde lei a guvernului tehnocrat. Trebuie însă specificat și faptul că fostul Minister al Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a fost comasat cu Ministerul Fondurilor Europene (MFE), ceea ce face ca alocarea pentru cele două foste ministere să fie departe de promisiunea din campania electorală. În proiectul de buget din campanie, PSD a promis + 1.2 miliarde lei la MFE +3.9 miliarde lei la MDRAP. Împreună, cele două ministere au primit în bugetul pe 2017 doar 1.4 miliarde lei în plus față de 2016. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Ministerul Justiție + 160 milioane lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Sumele alocate în plus de guvernul Grindeanu sunt de mai puțin de jumătate față de cele promise în campania electorală, crescând totuși de la 3.13 miliarde lei la 3.18 miliarde lei. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Energie - 106 milioane lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Guvernul tehnocrat a alocat pentru Ministerul Energiei 443,678,000 lei, o sumă crescută cu 23 de milioane în bugetul pentru 2017, ajungând la 466,879,000 lei. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Comunicații - 280 milioane lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Ministerul Comunicațiilor a avut în bugetul propus pentru 2016 o alocare de 425,541,000 lei, o sumă în creștere în 2017 la 510,275,000 lei. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • SGG - 60 milioane lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Alocarea pentru Secretariatul General al Guvernului în 2016 a fost de 832,791,000 lei, sumă care nu doar că nu a scăzut, ci a crescut în bugetul propus pentru 2017 la 878,639,000 lei. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Societatea Română de Radio + 228 milioane lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Sumele alocate de tehnocrați pentru Radioul Public au fost de 192,948,000 lei, iar cele alocate de guvernul Grindeanu în 2017 sunt de 383,000,000 lei. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
 • Alocări detaliate pe categorii
  • Creșterea burselor studențești (+100 milioane lei)
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Linia bugetară ”burse” din bugetul Ministerului Educației are o alocare crescută de la 497,279,000 lei în bugetul aprobat pentru 2016 la 787,610,000 lei în bugetul pe 2017. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Implementarea programelor din fonduri europene (+1,2 miliarde lei)
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Alocarea de la linia bugetară privind implementarea programelor din fonduri externe nerambursabile (FEN) a crescut de la 10.4 miliarde lei în bugetul aprobat în 2016 la 26.4 miliarde lei în bugetul pentru 2017. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Program antigrindină (+100 milioane lei)
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Linia bugetară ”Programul de realizare a sistemului national antigrindina” are o alocare suplimentară de doar 10 milioane de lei în 2017 față de 2016 - bugetul pentru 2016 era de 20 milioane lei, cel pentru 2017 de 30 milioane lei. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Dotarea și modernizarea spitalelor (+600 milioane lei)
   Imposibil de verificat din datele disponibile în bugetul pentru 2017.
  • Programe naționale de sănătate (2 miliarde lei)
   Imposibil de verificat din datele disponibile în bugetul pentru 2017.
  • Programe de screening și cercetare (+400 milioane lei)
   Imposibil de verificat din datele disponibile în bugetul pentru 2017.
  • Dotarea cu ambulanțe în fiecare comună (+200 milioane lei)
   Imposibil de verificat din datele disponibile în bugetul pentru 2017.
  • Construcția de creșe și grădinițe (+600 milioane lei)
   Imposibil de verificat din datele disponibile în bugetul pentru 2017.
  • Irigații (+950 milioane lei)
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Linia bugetară ”Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari si combaterea eroziunii solului” apărea în bugetul aprobat de guvernul tehnocrat cu o alocare de 333,800,000 lei, aceasta fiind scăzută la 215,582,000 lei în propunerea de buget pentru 2017 a guvernului Grindeanu. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Cadastrare (+700 milioane lei)
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Linia bugetară ”Transferuri pentru lucrarile de cadastru imobiliar” are fix aceeași alocare bugetară, atât în bugetul aprobat de tehnocrați pentru anul 2016, cât și în bugetul aprobat de guvernul actual - 1,000,000 lei. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Cercetare (+100 milioane lei)
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Linia bugetară ”Cercetare fundamentală și cercetare dezvoltare” înregistrează o scădere în anul 2017, de la 2,386,465,000 lei în 2016, la 2,010,006,000 lei. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Program zonă montană (+450 milioane lei)
   Imposibil de verificat din datele disponibile în bugetul pentru 2017.
  • Subvenții tomate și carne de porc (+600 milioane lei)
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Linia bugetară ”Subvenții” de la Ministerul Agriculturii avea în bugetul aprobat de tehnocrați 1,872,392,000 lei. În bugetul din 2017 regăsim la aceeași linie o alocare de 1,893,517,000 lei. În aceasta sunt incluse toate tipurile de subvenții, dar nici măcar pe total nu se ajunge decât la 21 milioane lei în plus. Mai mult, în buget nu puteau fi oricum deja incluse aceste subvenții, pentru că nu exista încă baza legală pentru acestea la momentul adoptării bugetului pe 2017. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.

Realizate electoral: 27

39.71%

Partial realizate: 5

7.35%

Nerealizate: 36

52.94%

 • Indicatori pentru construcția bugetului
  • Produsul Intern Brut - 815.2 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Indicatorul apare ca atare la pagina 16 din Raportul privind situația macroeconomică pe anul 2017 și proiecția acesteia pe anii 2018-2020, depus alături de Proiectul de buget în Parlament: http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2017/raport/Raport%20buget%202017.pdf Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Venituri totale - 31.1% din PIB (253.7 miliarde)
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Indicatorul apare aproape similar (254.7 mld lei, respectiv 31.2% din PIB) la pagina 16 din Raportul privind situația macroeconomică pe anul 2017 și proiecția acesteia pe anii 2018-2020, depus alături de Proiectul de buget în Parlament: http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2017/raport/Raport%20buget%202017.pdf Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Curs valutar - 4.46 lei/euro
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Indicatorul apare ca atare la pagina 16 din Raportul privind situația macroeconomică pe anul 2017 și proiecția acesteia pe anii 2018-2020, depus alături de Proiectul de buget în Parlament: http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2017/raport/Raport%20buget%202017.pdf Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Salariu minim - 1450 lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Indicatorul apare ca atare la pagina 13 din Raportul privind situația macroeconomică pe anul 2017 și proiecția acesteia pe anii 2018-2020, depus alături de Proiectul de buget în Parlament: http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2017/raport/Raport%20buget%202017.pdf Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Salariu mediu - 3100 lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Indicatorul apare la pagina 32 din Raportul privind situația macroeconomică pe anul 2017 și proiecția acesteia pe anii 2018-2020, depus alături de Proiectul de buget în Parlament: http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2017/raport/Raport%20buget%202017.pdf Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Efectivul salariaților cu normă întreagă - 4954000
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Indicatorul apare ca atare la pagina 32 din Raportul privind situația macroeconomică pe anul 2017 și proiecția acesteia pe anii 2018-2020, depus alături de Proiectul de buget în Parlament: http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2017/raport/Raport%20buget%202017.pdf Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Punctul de pensie - 1000 lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Creșterea punctului de pensie la 1000 de lei începând cu iulie 2017 apare la pagina 13 din Raportul privind situația macroeconomică pe anul 2017 și proiecția acesteia pe anii 2018-2020, depus alături de Proiectul de buget în Parlament: http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2017/raport/Raport%20buget%202017.pdf. Măsura a fost trecută și în legislație prin articolul 2 (1) din Ordonanța de urgență nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative. Sursa: http://lege5.ro/Gratuit/ge2daojxgu4a/ordonanta-de-urgenta-nr-2-2017-privind-unele-masuri-fiscal-bugetare-precum-si-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Pensia minimă - 520 de lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. La pagina 13 din Raportul privind situația macroeconomică pe anul 2017 și proiecția acesteia pe anii 2018-2020, depus alături de Proiectul de buget în Parlament: http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2017/raport/Raport%20buget%202017.pdf se precizează că începând cu 1 martie 2017, nivelul indemnizației sociale pentru pensionari va crește la 520 lei. Măsura a fost trecută și în legislație prin articolul 2 (2) din Ordonanța de urgență nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative. Sursa: http://lege5.ro/Gratuit/ge2daojxgu4a/ordonanta-de-urgenta-nr-2-2017-privind-unele-masuri-fiscal-bugetare-precum-si-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Inflație medie anuală - 1.2%
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Indicatorul inflației medii anuale estimate este plasat la 1.4% și nu la 1.2%, însă o inflație mai mare nu are neapărat un efect negativ, fapt pentru care am evaluat măsura ca fiind parțial realizată. Acesta apare la pagina 16 din Raportul privind situația macroeconomică pe anul 2017 și proiecția acesteia pe anii 2018-2020, depus alături de Proiectul de buget în Parlament: http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2017/raport/Raport%20buget%202017.pdf Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Creștere economică - 5.5%
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. În loc de 5.5%, creșterea economică din proiectul de buget este estimată la 5.2%. Considerăm nerealizată această promisiune pentru că neîndeplinirea ei duce la efecte negative prin coroborare cu un deficit bugetar mai mare decât cel promis inițial. Indicatorul apare ca atare la pagina 16 din Raportul privind situația macroeconomică pe anul 2017 și proiecția acesteia pe anii 2018-2020, depus alături de Proiectul de buget în Parlament: http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2017/raport/Raport%20buget%202017.pdf Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Deficit bugetar - 2.7% din PIB
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. În loc de 2.7%, deficitul bugetar din proiectul de buget este estimat la 2.96%. Considerăm nerealizată această promisiune pentru că neîndeplinirea ei duce la efecte negative prin coroborare cu o creștere economică mai mică.Indicatorul apare ca atare la pagina 16 din Raportul privind situația macroeconomică pe anul 2017 și proiecția acesteia pe anii 2018-2020, depus alături de Proiectul de buget în Parlament: http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2017/raport/Raport%20buget%202017.pdf Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Cheltuieli totale - 33.8% din PIB (275.6 miliarde)
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Cheltuielile sunt estimate însă la 278.8 miliarde lei, respectiv 34.2% din PIB. Considerăm nerealizată această promisiune pentru că neîndeplinirea ei duce la efecte negative prin coroborare cu un deficit bugetar mai mare decât cel promis inițial. Indicatorul apare ca atare la pagina 16 din Raportul privind situația macroeconomică pe anul 2017 și proiecția acesteia pe anii 2018-2020, depus alături de Proiectul de buget în Parlament: http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2017/raport/Raport%20buget%202017.pdf Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
 • Venituri
  • Venituri totale - 253.7 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget general consolidat. O sinteză a acestuia este cel mai ușor de urmărit în Opinia Consiliului Fiscal cu privire la proiectul de buget pe anul 2017, la paginile 28-29 (http://www.consiliulfiscal.ro/Opinie-buget-feb-2017.pdf). Veniturile totale apar a fi chiar în sumă mai mare decât promisiunea din programul de guvernare, fiind estimate la 254.7 miliarde lei. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Venituri curente - 231.1 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget general consolidat. O sinteză a acestuia este cel mai ușor de urmărit în Opinia Consiliului Fiscal cu privire la proiectul de buget pe anul 2017, la paginile 28-29 (http://www.consiliulfiscal.ro/Opinie-buget-feb-2017.pdf). Veniturile curente apar a fi chiar în sumă mai mare decât promisiunea din programul de guvernare, fiind estimate la 231.6 miliarde lei. Sursa: http://www.consiliulfiscal.ro/Opinie-buget-feb-2017.pdf Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Impozit pe profit, venit, altele - 48.6 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget general consolidat. O sinteză a acestuia este cel mai ușor de urmărit în Opinia Consiliului Fiscal cu privire la proiectul de buget pe anul 2017, la paginile 28-29 (http://www.consiliulfiscal.ro/Opinie-buget-feb-2017.pdf). Veniturile apar a fi chiar în sumă mai mare decât promisiunea din programul de guvernare, fiind estimate la 48.8 miliarde lei. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Contribuții asigurări sociale - 66.7 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget general consolidat. O sinteză a acestuia este cel mai ușor de urmărit în Opinia Consiliului Fiscal cu privire la proiectul de buget pe anul 2017, la paginile 28-29 (http://www.consiliulfiscal.ro/Opinie-buget-feb-2017.pdf). Veniturile din contribuții apar a fi chiar în sumă mai mare decât promisiunea din programul de guvernare, fiind estimate la 69.8 miliarde lei. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Venituri nefiscale - 15.2 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget general consolidat. O sinteză a acestuia este cel mai ușor de urmărit în Opinia Consiliului Fiscal cu privire la proiectul de buget pe anul 2017, la paginile 28-29 (http://www.consiliulfiscal.ro/Opinie-buget-feb-2017.pdf). Veniturile nefiscale apar a fi chiar în sumă mai mare decât promisiunea din programul de guvernare, fiind estimate la 19.02 miliarde lei. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Sume primite de la UE - 21.3 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget general consolidat. O sinteză a acestuia este cel mai ușor de urmărit în Opinia Consiliului Fiscal cu privire la proiectul de buget pe anul 2017, la paginile 28-29 (http://www.consiliulfiscal.ro/Opinie-buget-feb-2017.pdf). Veniturile din sumele primite de la UE apar a fi chiar în sumă mai mare decât promisiunea din programul de guvernare, fiind estimate la 22.2 miliarde lei. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Venituri fiscale - 149.4 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget general consolidat. O sinteză a acestuia este cel mai ușor de urmărit în Opinia Consiliului Fiscal cu privire la proiectul de buget pe anul 2017, la paginile 28-29 (http://www.consiliulfiscal.ro/Opinie-buget-feb-2017.pdf). Veniturile fiscale apar a fi chiar în sumă mai mică decât promisiunea din programul de guvernare, fiind estimate la 142.8 miliarde lei (-5%). Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Impozite și taxe pe bunuri și servicii - 92.9 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget general consolidat. O sinteză a acestuia este cel mai ușor de urmărit în Opinia Consiliului Fiscal cu privire la proiectul de buget pe anul 2017, la paginile 28-29 (http://www.consiliulfiscal.ro/Opinie-buget-feb-2017.pdf). Veniturile apar a fi în sumă mai mică decât promisiunea din programul de guvernare, fiind estimate la 87.06 miliarde lei (-6%). Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Impozite și taxe pe proprietate - 6.1 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget general consolidat. O sinteză a acestuia este cel mai ușor de urmărit în Opinia Consiliului Fiscal cu privire la proiectul de buget pe anul 2017, la paginile 28-29 (http://www.consiliulfiscal.ro/Opinie-buget-feb-2017.pdf). Veniturile apar a fi în sumă mul mai mică decât promisiunea din programul de guvernare, fiind estimate la 5.16 miliarde lei (-15%). Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Venituri din capital - 1.1 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget general consolidat. O sinteză a acestuia este cel mai ușor de urmărit în Opinia Consiliului Fiscal cu privire la proiectul de buget pe anul 2017, la paginile 28-29 (http://www.consiliulfiscal.ro/Opinie-buget-feb-2017.pdf). Veniturile din capital apar a fi în sumă mai mică decât promisiunea din programul de guvernare, fiind estimate la 817 milioane lei (-26%). Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
 • Cheltuieli
  • Subvenții - 7.1 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget general consolidat. O sinteză a acestuia este cel mai ușor de urmărit în Opinia Consiliului Fiscal cu privire la proiectul de buget pe anul 2017, la paginile 28-29 (http://www.consiliulfiscal.ro/Opinie-buget-feb-2017.pdf). Cheltuielile cu subvențiile apar a fi în sumă aproape egală cu promisiunea din programul de guvernare, fiind estimate la 7.16 miliarde lei. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Creșterea veniturilor celor care lucrează în Sănătate și Educație cu 15% de la 1 ianuarie 2017
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Indicatorul apare ca atare la pagina 13 din Raportul privind situația macroeconomică pe anul 2017 și proiecția acesteia pe anii 2018-2020, depus alături de Proiectul de buget în Parlament: http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2017/raport/Raport%20buget%202017.pdf. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Cheltuieli de personal - 65.8 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget general consolidat. O sinteză a acestuia este cel mai ușor de urmărit în Opinia Consiliului Fiscal cu privire la proiectul de buget pe anul 2017, la paginile 28-29 (http://www.consiliulfiscal.ro/Opinie-buget-feb-2017.pdf). Cheltuielile de personal apar a fi în sumă mai mică decât promisiunea din programul de guvernare, fiind estimate la 63.88 miliarde lei (-3%). Considerăm promisiunea parțial realizată pentru că această scădere a cheltuielilor de personal ajută la menținerea unui deficit mai mic. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Transferuri - 129.8 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget general consolidat. O sinteză a acestuia este cel mai ușor de urmărit în Opinia Consiliului Fiscal cu privire la proiectul de buget pe anul 2017, la paginile 28-29 (http://www.consiliulfiscal.ro/Opinie-buget-feb-2017.pdf). Cheltuielile cu transferurile apar a fi în sumă mai mică decât promisiunea din programul de guvernare, fiind estimate la 131.13 miliarde lei, împărțite astfel: transferuri între autoritățile ale administrației publice - 1.97 mld lei; alte transferuri - 11.1 mld lei; asistență socială - 88.5 mld lei; proiecte Fonduri Europene - 25.1 mld lei; alte cheltuieli - 4.25 mld lei. Considerăm promisiunea parțial realizată pentru că această scădere a transferurilor prognozate ajută la menținerea unui deficit mai mic. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Cheltuieli totale - 275.6 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget general consolidat. O sinteză a acestuia este cel mai ușor de urmărit în Opinia Consiliului Fiscal cu privire la proiectul de buget pe anul 2017, la paginile 28-29 (http://www.consiliulfiscal.ro/Opinie-buget-feb-2017.pdf). Cheltuielile apar a fi în sumă mai mare decât promisiunea din programul de guvernare, fiind estimate la 278.8 miliarde lei (+2%). Considerăm promisiunea nerealizată pentru că această mărire a cheltuielilor se reflectă și într-un deficit mai mare decât cel promis. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Cheltuieli curente - 251.8 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget general consolidat. O sinteză a acestuia este cel mai ușor de urmărit în Opinia Consiliului Fiscal cu privire la proiectul de buget pe anul 2017, la paginile 28-29 (http://www.consiliulfiscal.ro/Opinie-buget-feb-2017.pdf). Cheltuielile apar a fi în sumă mai mare decât promisiunea din programul de guvernare, fiind estimate la 253.6 miliarde lei (+1%). Considerăm promisiunea nerealizată pentru că această mărire a cheltuielilor se reflectă și într-un deficit mai mare decât cel promis. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Cheltuieli cu bunuri și servicii - 38.9 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget general consolidat. O sinteză a acestuia este cel mai ușor de urmărit în Opinia Consiliului Fiscal cu privire la proiectul de buget pe anul 2017, la paginile 28-29 (http://www.consiliulfiscal.ro/Opinie-buget-feb-2017.pdf). Cheltuielile apar a fi în sumă mai mare decât promisiunea din programul de guvernare, fiind estimate la 40.6 miliarde lei (+4%). Considerăm promisiunea nerealizată pentru că această mărire a cheltuielilor se reflectă și într-un deficit mai mare decât cel promis. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Cheltuieli cu dobânzi - 9.8 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget general consolidat. O sinteză a acestuia este cel mai ușor de urmărit în Opinia Consiliului Fiscal cu privire la proiectul de buget pe anul 2017, la paginile 28-29 (http://www.consiliulfiscal.ro/Opinie-buget-feb-2017.pdf). Cheltuielile cu dobânzi apar a fi în sumă mai mare decât promisiunea din programul de guvernare, fiind estimate la 10.18 miliarde lei (+9%). Considerăm promisiunea nerealizată pentru că această mărire a cheltuielilor se reflectă și într-un deficit mai mare decât cel promis. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Cheltuieli de capital - 23.8 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget general consolidat. O sinteză a acestuia este cel mai ușor de urmărit în Opinia Consiliului Fiscal cu privire la proiectul de buget pe anul 2017, la paginile 28-29 (http://www.consiliulfiscal.ro/Opinie-buget-feb-2017.pdf). Cheltuielile de capital apar a fi în sumă mai mare decât promisiunea din programul de guvernare, fiind estimate la 25.19 miliarde lei (+6%). Considerăm promisiunea nerealizată pentru că această mărire a cheltuielilor se reflectă și într-un deficit mai mare decât cel promis. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Creșterea salariilor tuturor angajaților din sectorul public de la 1 iulie 2017
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. La pagina 13 din Raportul privind situația macroeconomică pe anul 2017 și proiecția acesteia pe anii 2018-2020, depus alături de Proiectul de buget în Parlament: http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2017/raport/Raport%20buget%202017.pdf apar ca măsuri de creștere salarială în sectorul public doar următoarele măsuri: personalul plătit din fonduri publice din instituțiile şi autoritățile publice ale administrației publice locale beneficiază de majorarea cu 20%; creșterea cu 15 % a salariilor din sănătate și educație; și începând cu 1 februarie 2017 personalul din cadrul instituțiilor publice de spectacole sau concerte, indiferent de subordonarea acestora, beneficiază de majorarea cu 50% față de nivelul acordat pentru luna ianuarie 2017 a cuantumului brut al salariilor de bază. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
 • Alocări suplimentare față de 2016
  • Sănătate + 5.4 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Sumele alocate pentru sănătate se regăsesc în bugetul Ministerului Sănătății și în bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Alocările Guvernului Grindeanu sunt de 36.67 miliarde, în creștere cu aproape 5 miliarde față de alocarea de 30.63 miliarde lei a Guvernului Cioloș. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Apărare + 4.8 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Guvernul Grindeanu a alocat 16.32 miliarde lei pentru apărare, iar tehnocratii 11.23 miliarde lei, diferența fiind de 5.1 miliarde lei. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Agricultură + 3.2 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Bugetul pentru agricultură pe 2017 este de 17.3 miliarde față de alocarea de 13.4 miliarde lei în bugetul pe 2016. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Fondul de pensii + 4.8 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Fondul de pensii pentru bugetul din 2017 este de 57 miliarde lei, în creștere cu 4.2 miliarde față de alocarea din proiectul de buget pentru 2016, care avea prevăzute 52.6 miliarde lei. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Muncă + 513 milioane lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Alocarea guvernului Grindeanu pentru Ministerul Muncii este de 35.8 miliarde lei, în creștere față de alocarea din bugetul pentru 2016 (33.2 miliarde lei). Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • MFP - 2 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Guvernul Grindeanu a scăzut alocarea pentru Ministerul Finanțelor Publice la 21.6 miliarde lei de la 25.2 miliarde lei alocați în proiectul pentru 2016. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Ministerul Public + 87 milioane lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Sumele alocate pentru Ministerul Public la începutul lui 2016 au fost de 935,431,000 lei, iar cele alocate de guvernul Grindeanu de 1,036,168,000 lei. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Televiziunea + 545 milioane lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Televiziunea Română a avut un buget aprobat pentru 2016 de 135,898,000 lei, crescut spectaculos în 2017 la 950,000,000 lei. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Educație + 5.3 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Sumele alocate pentru educație se regăsesc în două locuri în buget - în sumele alocate la nivelul administrației centrale și în sumele defalcate din TVA pentru administrația locală. În proiectul de buget al Guvernului Grindeanu, sumele alocate pentru administrația centrală sunt mai mari cu 0.79 miliarde lei și cele pentru administrația locală cu 2 miliarde lei, diferența totală fiind de 2.8 miliarde lei față de tehnocrați. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Transporturi + 4.5 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Guvernul Grindeanu a alocat pentru transporturi 13.7 miliarde lei, cu puțin peste 2 miliarde în plus față de alocarea din bugetul tehnocrat (11.58 miliarde lei). Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Ministerul Dezvoltării + 3.9 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Ministerul Dezvoltării a primit în 2017 un buget de 6.9 miliarde lei, față de alocarea de 5.6 miliarde lei a guvernului tehnocrat. Trebuie însă specificat și faptul că fostul Minister al Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a fost comasat cu Ministerul Fondurilor Europene (MFE), ceea ce face ca alocarea pentru cele două foste ministere să fie departe de promisiunea din campania electorală. În proiectul de buget din campanie, PSD a promis + 1.2 miliarde lei la MFE +3.9 miliarde lei la MDRAP. Împreună, cele două ministere au primit în bugetul pe 2017 doar 1.4 miliarde lei în plus față de 2016. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • MAI + 523 de milioane lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Bugetul alocat pentru Ministerul de interne nu doar că nu a crescut în bugetul pentru 2017, ci a scăzut de la 11.7 miliarde lei aprobate prin bugetul din 2016 la 11.28 miliarde lei. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • MAE + 170 de milioane lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Ministerul de Externe a primit doar 20 de milioane de lei în plus la bugetul pentru 2017, ajungând la 779 milioane lei (față de alocările tehnocraților de 759 milioane lei) Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Cultură + 275 de milioane lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Creșterea bugetului Ministerului Culturii nu a fost la fel de mare ca promisiunea din campania electorală, bugetul alocat pentru 2017 fiind de 766 milioane lei, o scădere față de alocarea de 773 milioane lei în 2016. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Tineret și sport + 198 milioane lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Pentru Ministerul Tineretului și Sportului, alocarea din bugetul pe 2017 este mai mică decât cea pentru 2016, scăzând la 432 milioane lei de la 445 milioane lei în bugetul pentru 2016. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Mediu + 1.45 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Trebuie precizat în primul rând că Ministerul Mediului din 2016 a fost împărțit în actualul executiv în două ministere, cu o alocare totală de 820 milioane lei, cu o creștere de 60 milioane lei față de alocarea de 760 milioane lei din 2016. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Economie + 2.2 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Fostul Minister al Economiei a fost împărțit în două în actualul guvern, ministere care au o alocare de aproximativ 1 miliard de lei, în creștere față de alocarea guvernului tehnocrat pentru 2016 - 630 de milioane lei. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • MFE + 1.2 miliarde lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Ministerul Dezvoltării a primit în 2017 un buget de 6.9 miliarde lei, față de alocarea de 5.6 miliarde lei a guvernului tehnocrat. Trebuie însă specificat și faptul că fostul Minister al Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a fost comasat cu Ministerul Fondurilor Europene (MFE), ceea ce face ca alocarea pentru cele două foste ministere să fie departe de promisiunea din campania electorală. În proiectul de buget din campanie, PSD a promis + 1.2 miliarde lei la MFE +3.9 miliarde lei la MDRAP. Împreună, cele două ministere au primit în bugetul pe 2017 doar 1.4 miliarde lei în plus față de 2016. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Ministerul Justiție + 160 milioane lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Sumele alocate în plus de guvernul Grindeanu sunt de mai puțin de jumătate față de cele promise în campania electorală, crescând totuși de la 3.13 miliarde lei la 3.18 miliarde lei. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Energie - 106 milioane lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Guvernul tehnocrat a alocat pentru Ministerul Energiei 443,678,000 lei, o sumă crescută cu 23 de milioane în bugetul pentru 2017, ajungând la 466,879,000 lei. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Comunicații - 280 milioane lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Ministerul Comunicațiilor a avut în bugetul propus pentru 2016 o alocare de 425,541,000 lei, o sumă în creștere în 2017 la 510,275,000 lei. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • SGG - 60 milioane lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Alocarea pentru Secretariatul General al Guvernului în 2016 a fost de 832,791,000 lei, sumă care nu doar că nu a scăzut, ci a crescut în bugetul propus pentru 2017 la 878,639,000 lei. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Societatea Română de Radio + 228 milioane lei
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Sumele alocate de tehnocrați pentru Radioul Public au fost de 192,948,000 lei, iar cele alocate de guvernul Grindeanu în 2017 sunt de 383,000,000 lei. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
 • Alocări detaliate pe categorii
  • Creșterea burselor studențești (+100 milioane lei)
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Linia bugetară ”burse” din bugetul Ministerului Educației are o alocare crescută de la 497,279,000 lei în bugetul aprobat pentru 2016 la 787,610,000 lei în bugetul pe 2017. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Implementarea programelor din fonduri europene (+1,2 miliarde lei)
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Alocarea de la linia bugetară privind implementarea programelor din fonduri externe nerambursabile (FEN) a crescut de la 10.4 miliarde lei în bugetul aprobat în 2016 la 26.4 miliarde lei în bugetul pentru 2017. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Program antigrindină (+100 milioane lei)
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Linia bugetară ”Programul de realizare a sistemului national antigrindina” are o alocare suplimentară de doar 10 milioane de lei în 2017 față de 2016 - bugetul pentru 2016 era de 20 milioane lei, cel pentru 2017 de 30 milioane lei. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Dotarea și modernizarea spitalelor (+600 milioane lei)
   Imposibil de verificat din datele disponibile în bugetul pentru 2017.
  • Programe naționale de sănătate (2 miliarde lei)
   Imposibil de verificat din datele disponibile în bugetul pentru 2017.
  • Programe de screening și cercetare (+400 milioane lei)
   Imposibil de verificat din datele disponibile în bugetul pentru 2017.
  • Dotarea cu ambulanțe în fiecare comună (+200 milioane lei)
   Imposibil de verificat din datele disponibile în bugetul pentru 2017.
  • Construcția de creșe și grădinițe (+600 milioane lei)
   Imposibil de verificat din datele disponibile în bugetul pentru 2017.
  • Irigații (+950 milioane lei)
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Linia bugetară ”Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari si combaterea eroziunii solului” apărea în bugetul aprobat de guvernul tehnocrat cu o alocare de 333,800,000 lei, aceasta fiind scăzută la 215,582,000 lei în propunerea de buget pentru 2017 a guvernului Grindeanu. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Cadastrare (+700 milioane lei)
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Linia bugetară ”Transferuri pentru lucrarile de cadastru imobiliar” are fix aceeași alocare bugetară, atât în bugetul aprobat de tehnocrați pentru anul 2016, cât și în bugetul aprobat de guvernul actual - 1,000,000 lei. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Cercetare (+100 milioane lei)
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Linia bugetară ”Cercetare fundamentală și cercetare dezvoltare” înregistrează o scădere în anul 2017, de la 2,386,465,000 lei în 2016, la 2,010,006,000 lei. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.
  • Program zonă montană (+450 milioane lei)
   Imposibil de verificat din datele disponibile în bugetul pentru 2017.
  • Subvenții tomate și carne de porc (+600 milioane lei)
   Acesta este indicatorul pe care trebuia bazată construcția proiectului de buget pentru 2017. Așadar, nu analizăm îndeplinirea propriu-zisă a indicatorului, ci prezența acestuia în proiectul de buget. Pentru că în programul de guvernare această măsură bugetară era anunțată prin comparație cu bugetul guvernului tehnocrat, analizăm îndeplinirea indicatorului uitându-ne la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2017 al Guvernului Grindeanu (http://www.mfinante.gov.ro/buget2017.html?pagina=domenii) și la sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 al Guvernului Cioloș (http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html). Linia bugetară ”Subvenții” de la Ministerul Agriculturii avea în bugetul aprobat de tehnocrați 1,872,392,000 lei. În bugetul din 2017 regăsim la aceeași linie o alocare de 1,893,517,000 lei. În aceasta sunt incluse toate tipurile de subvenții, dar nici măcar pe total nu se ajunge decât la 21 milioane lei în plus. Mai mult, în buget nu puteau fi oricum deja incluse aceste subvenții, pentru că nu exista încă baza legală pentru acestea la momentul adoptării bugetului pe 2017. Ulterior, realitatea a adus alte cifre, însă verificările noastre au la bază construcția proiectului de buget pe anul 2017 pentru că acestea erau puse ca promisiune în programul electoral.

Realizate guvernamental: 0

0%

Partial realizate: 0

0%

Nerealizate: 0

0%

Cultură

Realizate total: 5

11.36%

Partial realizate: 12

27.27%

Nerealizate: 27

61.36%

Realizate electoral: 1

100%

Partial realizate: 0

0%

Nerealizate: 0

0%

Realizate guvernamental: 5

11.36%

Partial realizate: 12

27.27%

Nerealizate: 27

61.36%

Educație

Realizate total: 8

9.3%

Partial realizate: 28

32.56%

Nerealizate: 50

58.14%

Realizate electoral: 0

0%

Partial realizate: 0

0%

Nerealizate: 0

0%

Realizate guvernamental: 8

9.3%

Partial realizate: 28

32.56%

Nerealizate: 50

58.14%

Energie

Realizate total: 7

17.95%

Partial realizate: 5

12.82%

Nerealizate: 27

69.23%

Realizate electoral: 0

0%

Partial realizate: 0

0%

Nerealizate: 1

100%

Realizate guvernamental: 7

17.95%

Partial realizate: 5

12.82%

Nerealizate: 27

69.23%

Finanțe

Realizate total: 19

18.44%

Partial realizate: 15

14.56%

Nerealizate: 69

66.99%

 • Cheltuieli publice
  • Începând cu 2017, bugetul de stat va prelua plata în totalitate a însoțitorilor persoanelor cu handicap.
   Realizat prin OUG 2/2017 (Sursa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/185512)
  • Începând cu 2018, primăriile vor primi minim 750 de lei de la bugetul de stat pentru fiecare cetățean
   Potrivit Legii bugetului de stat pentru anul 2018 (Art 6 (1) și (2)), pentru anul 2018 cota repartizată pentru autoritățile locale din impozitul pe venit este de 71.5%, cu excepția Bucureștiului unde aceasta ajunge la 90%. Acest lucru se realizează însă prin derogare de la Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, nefiind așadar o promisiune realizată totală (nefiind modificată legea finanțelor publice locale, nu există o certitudine cu privire la faptul că această regulă se va respecta mereu începând cu anul 2018. Sursa: http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget2018/Legeanr2_2018abugetuluidestat.pdf
  • Creșterea cotelor defalcate din Impozitul pe Venit către autoritățile locale, de la 71,5% la 100% și a masei impozabile prin includerea impozitului din pensii
   Potrivit Legii bugetului de stat pentru anul 2018 (Art 6 (1) și (2)), pentru anul 2018 cota repartizată pentru autoritățile locale din impozitul pe venit este de 71.5%, cu excepția Bucureștiului unde aceasta ajunge la 90%. Acest lucru se realizează însă prin derogare de la Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, nefiind așadar o promisiune realizată totală (nefiind modificată legea finanțelor publice locale, nu există o certitudine cu privire la faptul că această regulă se va respecta mereu începând cu anul 2018. Sursa: http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget2018/Legeanr2_2018abugetuluidestat.pdf. În anul 2019, cota a fost crescută într-adevăr la 100%, însă această măsură a fost realizată tot prin derogare de la Legea 273/2006 a finanțelor publice locale (Sursa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/211866#id_artA55_ttl). Așadar, până la confirmarea acestei reguli prin lege, considerăm promisiunea îndeplinită parțial.
  • 2017 - 275 miliarde lei
   Cheltuielile bugetului general consolidat pentru 2017 sunt mai mari decât cele asumate, ajungând, potrivit execuției preliminate la 281 miliarde lei. Aceasta presupune o depășire a țintelor propuse, motiv pentru care considerăm nerealizată această promisiune întrucât aceasta contribuie la un deficit bugetar mai mare. Sursa: http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/resurse/transparenta/PROIECTBUGETDESTAT2018/Raportbuget2018.doc
  • 2018 - 300 miliarde lei
   Cheltuielile bugetului general consolidat pentru 2018 au fost mai mari decât cele asumate, ajungând la 322.45 miliarde lei, potrivit execuției bugetare la 31 decembrie 2018. Aceasta presupune o depășire a țintelor propuse, motiv pentru care considerăm nerealizată această promisiune întrucât aceasta contribuie la un deficit bugetar mai mare. Surse: http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/executii/BGC31122018.pdf
  • 2019 - 325 miliarde lei
   Cheltuielile bugetului general consolidat pentru 2019 par a fi mai mari decât cele asumate, ajungând, potrivit datelor actualizate în Raportul privind execuția bugetară pe primele șase luni ale anului la 373.48 miliarde de lei. Sursa: http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/trezorerie/Anexanr2semI2019.xlsx
  • 2020 - 350 miliarde lei
   Nu există încă date privind această promisiune.
  • Impozitul pe venit va fi vărsat integral in bugetele administrațiilor publice locale începând cu 1 ianuarie 2018.
   Această promisiune nu a fost realizată. Mai mult, autoritățile locale au fost puternic afectate de reducerea cotei de impozitare a veniturilor de la 16% la 10%, în vreme ce nu au primit un procent integral din impozitul pe venit încasat.
  • Plan de raţionalizare a cheltuielilor publice
   Promisiunea viza măsuri privind implementarea unui Plan de raţionalizare a cheltuielilor publice, cu următorii piloni: auditul funcţiilor guvernamentale (administraţie centrală şi locală); informatizarea accelerată a administraţiei publice centrale şi locale; accelerarea prioritizării investiţiilor publice, normative corect fundamentate pentru lucrările suportate din cheltuielile bugetare de capital; revizuirea subvenţiilor acordate companiilor de la bugetul de stat. Se va prefera acordarea de subvenţii condiţionate, toate subventiile de la buget catre companiile publice vor fi condiționate de programe de ajustare pe care le vor adopta pentru a-şi îmbunătăţi performanţa financiară, cu sancţiuni şi restructurări în cazul în care condiţiile convenite nu sunt îndeplinite; introducerea contractelor de performanţă în toate instituţiile publice şi companii de stat (ministere, agenţii guvernamentale, autorităţi locale şi companii de stat); Optimizarea spaţiilor aparţinând sectorului public; Optimizarea spaţiilor de birouri. Niciuna dintre aceste măsuri nu a fost implementată.
  • Susținerea integrală de la bugetul de stat a sistemului de protecție a copilului și a persoanelor cu dizabilități.
   Această promisiune a fost subiectul unor schimbări de atitudine din partea guvernului. La începutul anului 2019, la discuțiile privind legea bugetului de stat, sumele acestea nu erau prezente. După un scandal public pe această temă (Sursa: https://newsweek.ro/social/guvernul-psd-fara-bani-din-bugetul-de-stat-pentru-copiii-orfani-explicatiile-ministerului-muncii), s-a ajuns la o variantă intermediară în care statul „prioritizează” aceste cheltuieli. Într-un răspuns din 22 aprilie 2019, ca urmare a unei interpelări a unui parlamentar, situația rămăsese aceeași, chiar și după aprobarea legii bugetului de stat pe 2019 (Sursa: http://www.cdep.ro/interpel/2019/r2243B.pdf)
  • Alocarea a 1% din PIB, cumulat în următorii 5 ani, pentru sportul de masă și pentru cel de performanță.
 • Datoria publică
  • 2017 - 39% din PIB
   Potrivit datelor privind datoria administrației publice conform metodologiei UE, aceasta a înregistrat un procent de 35.2% din PIB în anul 2017. Sursa: http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buletin/executii/EvdatorieguvconformUEromanaiunie2019.pdf
  • 2018 - 39,5% din PIB
   Potrivit datelor privind datoria administrației publice conform metodologiei UE, aceasta a înregistrat un procent de 35% din PIB (date provizorii, decembrie 2018). Sursa: http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buletin/executii/EvdatorieguvconformUEromanaiunie2019.pdf
  • 2019 - 39% din PIB
   nu avem încă date în această privință
  • 2020 - 38,4% din PIB
   nu avem încă date în această privință
 • Deficit bugetar
  • 2017 - 2,7%
   Potrivit Raportului anual privind execuția bugetului în anul 2019, deficitul pe metodologia ESA și deficitul structural au ajuns la 2.9% din PIB (Sursa: http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/trezorerie/Rapexec2017_11062018.docx)
  • 2018 - 2,6%
   Potrivit execuției bugetului consolidat la 31 decembrie 2018, deficitul se situa la 2.88% din PIB pe metodologia cash, peste nivelul asumat prin programul electoral. Sursa: http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/executii/BGC31122018.pdf. De asemenea, potrivit Raportului anual privind execuția bugetului în anul 2018, deficitul pe metodologia ESA ajunsese la 3% din PIB (Sursa: http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/trezorerie/Rapexec2018IB.docx).
  • 2019 - 2,3%
   Nu avem încă date în această privință, însă ultimele cifre privind execuția bugetului general consolidat la 30.09.2019 arată o posibilă depășire a ținei de deficit de 3% și cu siguranță o depășire a procentului de 2.3% din PIB, acesta fiind deja la 2.66% (Sursa: http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/executii/bgc30septembrie2019.pdf)
  • 2020 - 2%
   nu avem încă date în această privință
 • Fonduri Europene
  • Absorbție 2018 - 18,9 miliarde de lei
   Banii europeni intrați în anul 2018 a fost de 4.44 miliarde euro, adică aproximativ 20.66 miliarde lei (la un curs euro mediu de 4.6535). Sursa: http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/resurse/buget_ue/bfn_30092019.pdf
  • Acreditarea tuturor autorităţilor de management până la 1 octombrie 2017.
   Toate autoritățile de management au fost acreditate chiar cu câteva luni înainte de termenul prevăzut în Programul de guvernare. Sursa: http://www.fonduri-ue.ro/presa/comunicate/2267-toate-autoritatile-implicate-in-gestionarea-si-controlul-programelor-operationale-2014-2020-au-fost-acreditate
  • Absorbție 2017 - 20,7 miliarde de lei
   Potrivit datelor Ministerului Finanțelor Publice, în primele 11 luni ale anului 2017 au fost absorbite doar 3.6 miliarde euro, adică aproximativ 16.7 miliarde lei, sub ținta asumată. Pentru că nu avem datele finale pentru anul 2017, această promisiune este parțial realizată.
  • Lansarea tuturor call-urilor de proiecte, pe toate liniile de finanțare, atât pentru beneficiarii publici, cât și pentru cei privați, până la sfârşitul anului 2017.
   Au fost lansate aproape toate call-urile, cu mici excepții pe Programe de tipul celui de Infrastructură Mare.
  • Absorbție 2019 - 23,9 miliarde de lei
   Banii europeni intrați până la 30 septembrie 2019 în România sunt în valoare de 3.74 miliarde euro, adică aproximativ 17.7 miliarde lei. Este neclar dacă se va atinge cifra promisă până la finalul anului. Sursa: http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/resurse/buget_ue/bfn_30092019.pdf
  • Absorbție 2020 - 28,8 miliarde de lei
   Nu există date în această privință momentan.
  • Crearea unui mecanism transparent de monitorizare a facturilor, de la momentul depunerii și până la achitarea lor de către Autoritățile de Management.
  • Introducerea funcției de manager de proiect în cadrul Autorităților de Management
  • 517 milioane EUR (de aproape patru ori mai mult decât în perioada 2007-2013), va fi furnizată prin intermediul instrumentelor financiare (inclusiv prin inițiativa privind IMM-urile pusă în aplicare de BEI).
 • FSDI
  • Înființarea unui fond suveran pentru dezvoltare și investiții (FSDI) cu o capitalizare de 45 de miliarde
   Pornind de la experiența unor state precum Norvegia, Franța, Italia sau Polonia, vom înființa un Fond Suveran de Dezvoltare și Investiții (FSDI). Acesta va fi alcătuit, în principal, din companiile de stat profitabile, a cărui valoare va depăși 10 mld. €. Fondul se va putea folosi de veniturile din dividende ale acestor companii, precum și din veniturile provenite din emisiuni de obligațiuni sau din vânzarea de active neperformante (case de odihnă, hoteluri - aparținând unor companii al căror obiect de activitate este cu totul altul). Scopul fondului va fi de a dezvolta sau construi de la zero afaceri în domenii prioritare pentru statul român, care să se susțină economic (deci cu un anumit grad de profitabilitate), singur sau împreună cu alte fonduri de investiții sau investitori privați. Deși Guvernul a adoptat cadrul normativ general pentru înființarea unor fonduri suverane prin OuG 100/2018 un fond suveram cum este cel descris in programul de guvernare nu a fost înființat și nici nu au fost făcut foarte mulți pași concreți în această direcție.
  • Venituri - 10 miliarde de lei din dividende
   Deși Guvernul a adoptat cadrul normativ general pentru înființarea unor fonduri suverane prin OuG 100/2018 un fond suveram cum este cel descris in programul de guvernare nu a fost înființat și nici nu au fost făcut foarte mulți pași concreți în această direcție.
  • Venituri - 25 de miliarde de lei din asocieri cu alte fonduri de investiții
   Deși Guvernul a adoptat cadrul normativ general pentru înființarea unor fonduri suverane prin OuG 100/2018 un fond suveram cum este cel descris in programul de guvernare nu a fost înființat și nici nu au fost făcut foarte mulți pași concreți în această direcție.
  • Venituri - 25 miliarde de lei din emitere de obligațiuni
   Deși Guvernul a adoptat cadrul normativ general pentru înființarea unor fonduri suverane prin OuG 100/2018 un fond suveram cum este cel descris in programul de guvernare nu a fost înființat și nici nu au fost făcut foarte mulți pași concreți în această direcție.
  • Venituri - 1 miliard de lei din valorificarea activelor neperformante
   Deși Guvernul a adoptat cadrul normativ general pentru înființarea unor fonduri suverane prin OuG 100/2018 un fond suveram cum este cel descris in programul de guvernare nu a fost înființat și nici nu au fost făcut foarte mulți pași concreți în această direcție.
  • Cheltuieli - 3 miliarde de euro pentru autostrăzi și căi ferate
   Deși Guvernul a adoptat cadrul normativ general pentru înființarea unor fonduri suverane prin OuG 100/2018 un fond suveram cum este cel descris in programul de guvernare nu a fost înființat și nici nu au fost făcut foarte mulți pași concreți în această direcție.
  • Cheltuieli - 3,5 miliarde de euro pentru spitale
   Deși Guvernul a adoptat cadrul normativ general pentru înființarea unor fonduri suverane prin OuG 100/2018 un fond suveram cum este cel descris in programul de guvernare nu a fost înființat și nici nu au fost făcut foarte mulți pași concreți în această direcție.
  • Cheltuieli - 1 miliard de euro în sectorul energetic
   Deși Guvernul a adoptat cadrul normativ general pentru înființarea unor fonduri suverane prin OuG 100/2018 un fond suveram cum este cel descris in programul de guvernare nu a fost înființat și nici nu au fost făcut foarte mulți pași concreți în această direcție.
  • Cheltuieli - 0,3 miliarde de euro în industria alimentară
   Deși Guvernul a adoptat cadrul normativ general pentru înființarea unor fonduri suverane prin OuG 100/2018 un fond suveram cum este cel descris in programul de guvernare nu a fost înființat și nici nu au fost făcut foarte mulți pași concreți în această direcție.
 • Investiții din bugetul de stat
  • CEC își va extinde aria de acțiune pentru IMM-uri și în domeniul agriculturii
   Astfel încât acesta să poată susțină programele naționale dezvoltate în parteneriat cu guvernul României, dar și pentru a putea finanța mult mai mult decât o face în prezent întreprinderile mici și mijlocii din IT, turism, construcții, servicii, industria prelucrătoare, meșteșuguri, etc precum și fermierii sau pe cei care doresc sa investească în agricultură.
  • 2017 - 12 miliarde de lei
   Potrivit execuției preliminate pentru anul 2017, au fost cheltuite pentru investiții din bugetul de stat (capitolul „cheltuieli de capital”) doar 7 miliarde lei. Sursa: http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/resurse/transparenta/PROIECTBUGETDESTAT2018/anexanr1.pdf
  • 2018 - 22 miliarde de lei
   Potrivit bugetului de stat aprobat pentru anul 2018, sumele estimate a fi cheltuite pentru investiții sunt de 7.56 miliarde lei. Neavând date finale până la finalul respectivului an, promisiunea rămâne momentan nerealizată.
  • 2019 - 32 miliarde de lei
   Potrivit bugetului de stat aprobat pentru anul 2018 și estimărilor pentru 2019-2021, sumele estimate a fi cheltuite pentru investiții în 2019 sunt de 8.2 miliarde lei. Neavând date finale până la finalul respectivului an, promisiunea rămâne momentan nerealizată.
  • 2020 - 42 miliarde de lei
   Potrivit bugetului de stat aprobat pentru anul 2018 și estimărilor pentru 2019-2021, sumele estimate a fi cheltuite pentru investiții în 2020 sunt de 9.3 miliarde lei. Neavând date finale până la finalul respectivului an, promisiunea rămâne momentan nerealizată.
  • Eximbank va deveni și o Bancă de Dezvoltare și Investiții
   Proiectul de lege pentru transformarea Eximbank într-o bancă de dezvoltare a României a fost inițiat de trei parlamentari PSD și unul de la UDMR. Proiectul a fost depus în 17 mai 2017 la Senat și adoptat în 7 noiembrie 2017, fiind momentan în procedură de legiferare la Camera Deputaților. Sursa: http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=16650 În același timp, la Senat se mai află în acest moment și un alt proiect legislativ privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Dezvoltare a României-S.A., inițiat de 181 de parlamentari ai PSD și ALDE. Sursa: https://www.senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=L507&an_cls=2017
  • Simplificarea funcționării și capitalizarea fondurilor de garantare
   Promisiunea era că statul român va simplifica procedurile pentru obținerea garanțiilor date de către fondurile de garantare exitente în prezent, dar și că aceste fonduri de garantare, la rândul lor vor fi capitalizate pentru a putea susține programele publice incluse în programul de guvernare. În realitate, modificările au fost minore și nu au fost neapărat extinderi la nivelul fondurilor de garantare astfel încât să susțină programele publice incluse în promisiunile electorale
  • Crearea unui Fond Național de Dezvoltare (FND) în al doilea semestru din 2017
   Potrivit Programului de guvernare, acesta trebuia să cuprindă companii unde statul deține participații și care în prezent sunt administrate de AVAS, dar și companii de stat care nu vor putea fi incluse în FSDI din cauza interdicției europene, care stipulează faptul că în unele cazuri, companiile de producție și distribuție nu pot fi administrate de aceeași entitate, evitându-se în acest fel comportamentul de monopol. Ca urmare a acestor reglementări, Transelectrica și Transgaz vor fi administrate și deținute de FND, iar Hidroelectrica sau Romgaz de către FSDI. AVAS se desființează. Ca și FSDI, FND va rămâne pe toată perioada de funcționare în proprietatea exclusivă a statului român. Ceea ce nu menționa Programul de guvernare este că România are încă din 2006 un Fond Național de Dezvoltare și este neclar dacă se dorește continuarea acestuia sau realizarea unui alt fond. În realitate, ceea ce s-a întâmplat în realitate este că Fondul Național de Dezvoltare și Investiții a fost înființat prin OUG 114 / 2018, mai cunoscută ca ”ordonanța lăcomiei”, și este prevăzut să finanțeze proiecte al administrațiilor locale prin împrumuturi de la Trezoreria Statului. Așadar, nu doar că nu a fost înființat în termenul prevăzut, ci a fost înființat ci și sub o altă formă decât cea promisă.
  • Investițiile publice vor depăți anual 6% din PIB
   Potrivit datelor Ministerului Finanțelor Publice analizate în Raportul Consiliului Fiscal privind legea bugetului de stat pe anul 2018, cheltuielile de investiții din Bugetul general consolidat au fost de 2.1% din PIB în 2017 (așadar doar cheltuielile din bugetul de stat sunt chiar mai mici). De asemenea, inclusiv Raportul privind situația macroeconomică pe anul 2018 și proiecția pe anii 2019-2021 arată că Guvernul își asumă pentru 2018 o pondere a cheltuielilor de investiții de 4.2% din PIB, pentru 2019 - 4.7% din PIB și pentru 2020 – 5.1% din PIB. Surse: http://www.consiliulfiscal.ro/CFOpiniebuget2018completare.pdf și http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/resurse/transparenta/PROIECTBUGETDESTAT2018/Raportbuget2018.doc
 • Investiții din FSDI
 • Obiectivele până în 2020
 • PIB
  • 2017 - 815 miliarde lei
   Potrivit celor mai recente date ale Comisiei Naționale de Prognoză (bazate pe datele Institutului Național de Statistică), valoarea PIB pentru 2017 a depășit ținta asumată, ajungând la 856.7 miliarde lei. Sursa: http://www.cnp.ro/user/repository/prognoze/prognoza_2019_2022_varianta_de_primavara_2019.pdf
  • 2018 - 878 miliarde lei
   Potrivit celor mai recente date ale Comisiei Naționale de Prognoză (bazate pe datele Institutului Național de Statistică), valoarea PIB pentru 2018 a depășit ținta asumată, ajungând la 944.2 miliarde lei. Sursa: http://www.cnp.ro/user/repository/prognoze/prognoza_2019_2022_varianta_de_primavara_2019.pdf
  • 2019 - 946 miliarde lei
   Potrivit celor mai recente date ale Comisiei Naționale de Prognoză (bazate pe datele Institutului Național de Statistică), valoarea PIB pentru 2019 pare a depăși ținta asumată, fiind prognozată la 1031 miliarde lei. Sursa: http://www.cnp.ro/user/repository/prognoze/prognoza_2019_2022_varianta_de_primavara_2019.pdf
  • 2020 - 1014 miliarde lei
   Potrivit celor mai recente date ale Comisiei Naționale de Prognoză (bazate pe datele Institutului Național de Statistică), valoarea PIB pentru 2020 pare a depăși ținta asumată, fiind prognozată la 1110.2 miliarde lei. Sursa: http://www.cnp.ro/user/repository/prognoze/prognoza_2019_2022_varianta_de_primavara_2019.pdf
 • Salariați cu normă întreagă
  • 2017 - 4,95 milioane
   Potrivit celor mai recente date ale Comisiei Naționale de Prognoză (bazate pe datele Institutului Național de Statistică), numărul mediu al salariaților conform Balanței Forței de Muncă a fost de 4.95 milioane în 2017. Sursa: http://www.cnp.ro/user/repository/prognoze/prognoza_2019_2022_varianta_de_primavara_2019.pdf
  • 2018 - 5,16 milioane
   Potrivit celor mai recente date ale Comisiei Naționale de Prognoză (bazate pe datele Institutului Național de Statistică), numărul mediu al salariaților conform Balanței Forței de Muncă a fost de 5.10 milioane în 2018. Sursa: http://www.cnp.ro/user/repository/prognoze/prognoza_2019_2022_varianta_de_primavara_2019.pdf
  • 2019 - 5,38 milioane
   Potrivit celor mai recente date ale Comisiei Naționale de Prognoză (bazate pe datele Institutului Național de Statistică), numărul mediu al salariaților conform Balanței Forței de Muncă este prognozat la 5.28 milioane în 2019. Sursa: http://www.cnp.ro/user/repository/prognoze/prognoza_2019_2022_varianta_de_primavara_2019.pdf
  • 2020 - 5,6 milioane
   Potrivit celor mai recente date ale Comisiei Naționale de Prognoză (bazate pe datele Institutului Național de Statistică), numărul mediu al salariaților conform Balanței Forței de Muncă este prognozat la 5.46 milioane în 2020. Sursa: http://www.cnp.ro/user/repository/prognoze/prognoza_2019_2022_varianta_de_primavara_2019.pdf
 • Salariile în sistemul public
  • Adoptarea legii salarizării unitare în sistemul public de la 1 iulie 2017
   Legea cadru nr 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice a fost publicată în Monitorul Oficial din 28 iunie 2017 și avea ca dată de intrare în vigoare 1 iulie 2017. Sursa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/190446
  • Buget de bonusuri pe instituție de 5% din cheltuielile de personal
   Potrivit Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, „Ordonatorii de credite pot acorda lunar premii de excelență pentru personalul care a participat direct la obținerea unor rezultate deosebite în activitatea instituțiilor sau autorităților publice, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție, soldele de grad/salariile gradului profesional deținut, gradațiile și soldele de comandă/salariile de comandă, indemnizațiile de încadrare și indemnizațiile lunare aferente personalului prevăzut în statul de funcții, sub condiția încadrării în fondurile aprobate prin buget.” Sursa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/190446#id_artA198_ttl
  • Salariile bugetarilor vor crește în medie cu 20% în 2017
   Potrivit datelor privind execuția bugetară pe anul 2017, cheltuielile salariale din domeniul bugetar au fost mai mari cu 22% față de anul 2016. Considerăm astfel că promisiunea este îndeplinită parțial, având în vedere faptul că o execuție bugetară mai mare în acest domeniu poate duce la dezechilibre fiscal-bugetare. Sursa: http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/executii/Anexa2_BCG122017.pdf
  • Salariile bugetarilor vor crește în medie cu 20% în 2018
   Potrivit datelor privind execuția bugetară pe anul 2018, cheltuielile salariale din domeniul bugetar au fost mai mari cu 23.7% față de anul 2017. Considerăm astfel că promisiunea este îndeplinită parțial, având în vedere faptul că o execuție bugetară mai mare în acest domeniu poate duce la dezechilibre fiscal-bugetare. Sursa: http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/executii/Anexa2_BCG122018.pdf
  • Angajaților din sistemul public li se vor achita orele suplimentare
   Potrivit Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, „Sporul pentru munca suplimentară (1) Munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru, precum și munca prestată în zilele de sărbători legale, repaus săptămânal și în alte zile în care, în conformitate cu legea, nu se lucrează, se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia. (2) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut la alin. (1), munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru va fi plătită în luna următoare cu un spor de 75% din salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare, corespunzător orelor suplimentare efectuate. (3) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut la alin. (1), munca suplimentară prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, va fi plătită în luna următoare cu un spor de 100% din salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare, corespunzător orelor suplimentare efectuate. (4) Plata muncii în condițiile alin. (2) și (3) se poate face numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de șeful ierarhic în scris, fără a se depăși 360 de ore anual. În cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual, este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, după caz, al reprezentanților salariaților, potrivit legii. (5) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depășirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător. (6) Prevederile prezentului articol nu se aplică persoanelor salarizate prin plata cu ora, prin cumul de funcții în cadrul aceleiași instituții sau autorități publice ori persoanelor angajate cu timp parțial.” Sursa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/190446#id_artA174_ttl
  • Acordarea unui tichet de vacanță pe an, la valoarea salariului minim
   Promisiunea viza faptul că toți salariații din sistemul public vor beneficia anual, începând cu primul semestru din 2017, de un tichet de vacanță egal cu valoarea salariului minim brut din acel an, ce va putea fi utilizat în interiorul granițelor României. Prevederea a fost operaționalizată însă mai târziu, fiind introduce specificații prin Legea salarizării unitare, dar și prin OUG 90/2017. Sursa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/195526#A100
  • Ponderea salariilor bugetare în PIB va fi de 8,9%
   Ponderea salariilor bugetare a fost, conform execuțiilor bugetare, de 8.1% din PIB în 2017, 9.1% din PIB în 2018, iar pentru primele nouă luni din 2019 deja a ajuns la 7.4% din PIB, în creștere cu peste 20% față de perioada similară a anului precedent. Așadar, este de așteptat ca ponderea să depășească și în 2019 ținta asumată, la fel ca în 2018. Sursa: http://www.mfinante.gov.ro/pagina.html?categoriebunuri=executie-bugetara,rapoarte-trimestriale,rapoarte-semestriale,rapoarte-anuale,arieratele-bugetului-general-consolidat&pagina=domenii&menu=Buget
  • Salariile bugetarilor vor crește în medie cu 8% în 2019
   Potrivit datelor privind execuția bugetară pe primele nouă luni ale anului 2019, cheltuielile salariale din domeniul bugetar au fost mai mari cu 20.2% față de perioada similară a anului precedent, cu mult peste ținta asumată. Considerăm astfel că promisiunea este neîndeplinită, neîncadrându-se în țintele asumate. Sursa: http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/executii/Anexa2_bgc30septembrie2019.pdf
 • Salariul mediu brut
  • 2017 - 3100 lei
   Potrivit celor mai recente date ale Comisiei Naționale de Prognoză, salariul mediu brut a fost de 3223 lei în 2017. Sursa: http://www.cnp.ro/user/repository/prognoze/prognoza_2019_2022_varianta_de_primavara_2019.pdf
  • 2018 - 3420 lei
   Potrivit celor mai recente date ale Comisiei Naționale de Prognoză, salariul mediu brut a fost de 4502 lei în 2018. Sursa: http://www.cnp.ro/user/repository/prognoze/prognoza_2019_2022_varianta_de_primavara_2019.pdf
  • 2019 - 3680 lei
   Potrivit celor mai recente date ale Comisiei Naționale de Prognoză, salariul mediu brut este estimat la 5163 lei în 2019. Sursa: http://www.cnp.ro/user/repository/prognoze/prognoza_2019_2022_varianta_de_primavara_2019.pdf
  • 2020 - 3950 lei
   Potrivit celor mai recente date ale Comisiei Naționale de Prognoză, salariul mediu brut este estimat la 5545 lei în 2020. Cel mai probabil, cifra avansată se va dovedi corectă având în vedere faptul că deja a fost depășită încă din 2018. Sursa: http://www.cnp.ro/user/repository/prognoze/prognoza_2019_2022_varianta_de_primavara_2019.pdf
 • Subvenții
  • Între 2018-2020, 100.000 de persoane vor beneficia de programul Rabla
 • Venituri la bugetul de stat
  • 2018 - 277 miliarde lei
   Veniturile la bugetul general consolidat au fost de 295.1 miliarde lei în 2018, iar cele la bugetul de stat de 144 miliarde lei. Sursa: http://www.mfinante.gov.ro/pagina.html;jsessionid=DUGayRzbIB4ah4IL2bv59dYtoPB7AeHhm3C-EGyi.www1:server11?categoriebunuri=executie-bugetara,rapoarte-trimestriale,rapoarte-semestriale,rapoarte-anuale,arieratele-bugetului-general-consolidat&pagina=domenii&menu=Buget
  • 2017 - 253 miliarde lei
   Veniturile la bugetul general consolidat au fost de 251.8 miliarde de lei în 2017, iar cele la bugetul de stat de 113 miliarde de lei. Sursa: http://www.mfinante.gov.ro/pagina.html;jsessionid=DUGayRzbIB4ah4IL2bv59dYtoPB7AeHhm3C-EGyi.www1:server11?categoriebunuri=executie-bugetara,rapoarte-trimestriale,rapoarte-semestriale,rapoarte-anuale,arieratele-bugetului-general-consolidat&pagina=domenii&menu=Buget
  • 2019 - 303 miliarde lei
   Veniturile la bugetul general consolidat sunt estimate a ajunge la 345 miliarde lei în 2019, potrivit celor mai recente actualizări din Raportul după primul semestru al anului. Sursa: http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/trezorerie/Anexanr2semI2019.xlsx
  • 2020 - 330 miliarde lei
   Nu se poate verifica
 • Venituri suplimentare pentru populație
  • 2017 - 24,4 miliarde de lei
   Potrivit promisiunii, fondurile trebuiau rezultate din scăderea taxelor și impozitelor. Pentru a calcula veniturile suplimentare pentru populație am utilizat datele Institutului Național de Statistică (sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/) și ne-am uitat la doi indicatori: POP105A - Populatia rezidenta la 1 ianuarie și BUF105I - ABF Veniturile totale medii lunare pe o persoana. Am înmulțit venitul mediu cu numărul populației și am ajuns la niște cifre privind veniturile totale. Sigur, acestea nu sunt cifre exacte, însă ne dau un ordin de mărime suficient pentru a vedea dacă promisiunile sunt îndeplinite. Astfel, în 2017, veniturile totale au fost de 25,358,373,764 lei, în creștere cu 3.38 miliarde de lei față de 2016 (când ajungeau la 21,978,117,849 lei).
  • 2018 - 36,8 miliarde de lei
   Potrivit promisiunii, fondurile trebuiau rezultate din scăderea taxelor și impozitelor. Pentru a calcula veniturile suplimentare pentru populație am utilizat datele Institutului Național de Statistică (sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/) și ne-am uitat la doi indicatori: POP105A - Populatia rezidenta la 1 ianuarie și BUF105I - ABF Veniturile totale medii lunare pe o persoana. Am înmulțit venitul mediu cu numărul populației și am ajuns la niște cifre privind veniturile totale. Sigur, acestea nu sunt cifre exacte, însă ne dau un ordin de mărime suficient pentru a vedea dacă promisiunile sunt îndeplinite. Astfel, în 2018, veniturile totale au fost de 31,857,779,368 lei, în creștere cu 6.5 miliarde față de 2017 (când ajungeau la 25,358,373,764 lei).
  • 2019 - 27,9 miliarde de lei
   Nu avem date în această privință încă
  • 2020 - 28,6 miliarde de lei
   Nu avem date în această privință încă

Realizate electoral: 16

20.78%

Partial realizate: 12

15.58%

Nerealizate: 49

63.64%

 • Cheltuieli publice
  • 2017 - 275 miliarde lei
   Cheltuielile bugetului general consolidat pentru 2017 sunt mai mari decât cele asumate, ajungând, potrivit execuției preliminate la 281 miliarde lei. Aceasta presupune o depășire a țintelor propuse, motiv pentru care considerăm nerealizată această promisiune întrucât aceasta contribuie la un deficit bugetar mai mare. Sursa: http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/resurse/transparenta/PROIECTBUGETDESTAT2018/Raportbuget2018.doc
  • 2018 - 300 miliarde lei
   Cheltuielile bugetului general consolidat pentru 2018 au fost mai mari decât cele asumate, ajungând la 322.45 miliarde lei, potrivit execuției bugetare la 31 decembrie 2018. Aceasta presupune o depășire a țintelor propuse, motiv pentru care considerăm nerealizată această promisiune întrucât aceasta contribuie la un deficit bugetar mai mare. Surse: http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/executii/BGC31122018.pdf
  • 2019 - 325 miliarde lei
   Cheltuielile bugetului general consolidat pentru 2019 par a fi mai mari decât cele asumate, ajungând, potrivit datelor actualizate în Raportul privind execuția bugetară pe primele șase luni ale anului la 373.48 miliarde de lei. Sursa: http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/trezorerie/Anexanr2semI2019.xlsx
  • 2020 - 350 miliarde lei
   Nu există încă date privind această promisiune.
 • Datoria publică
  • 2017 - 39% din PIB
   Potrivit datelor privind datoria administrației publice conform metodologiei UE, aceasta a înregistrat un procent de 35.2% din PIB în anul 2017. Sursa: http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buletin/executii/EvdatorieguvconformUEromanaiunie2019.pdf
  • 2018 - 39,5% din PIB
   Potrivit datelor privind datoria administrației publice conform metodologiei UE, aceasta a înregistrat un procent de 35% din PIB (date provizorii, decembrie 2018). Sursa: http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buletin/executii/EvdatorieguvconformUEromanaiunie2019.pdf
  • 2019 - 39% din PIB
   nu avem încă date în această privință
  • 2020 - 38,4% din PIB
   nu avem încă date în această privință
 • Deficit bugetar
  • 2017 - 2,7%
   Potrivit Raportului anual privind execuția bugetului în anul 2019, deficitul pe metodologia ESA și deficitul structural au ajuns la 2.9% din PIB (Sursa: http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/trezorerie/Rapexec2017_11062018.docx)
  • 2018 - 2,6%
   Potrivit execuției bugetului consolidat la 31 decembrie 2018, deficitul se situa la 2.88% din PIB pe metodologia cash, peste nivelul asumat prin programul electoral. Sursa: http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/executii/BGC31122018.pdf. De asemenea, potrivit Raportului anual privind execuția bugetului în anul 2018, deficitul pe metodologia ESA ajunsese la 3% din PIB (Sursa: http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/trezorerie/Rapexec2018IB.docx).
  • 2019 - 2,3%
   Nu avem încă date în această privință, însă ultimele cifre privind execuția bugetului general consolidat la 30.09.2019 arată o posibilă depășire a ținei de deficit de 3% și cu siguranță o depășire a procentului de 2.3% din PIB, acesta fiind deja la 2.66% (Sursa: http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/executii/bgc30septembrie2019.pdf)
  • 2020 - 2%
   nu avem încă date în această privință
 • Fonduri Europene
  • Absorbție 2018 - 18,9 miliarde de lei
   Banii europeni intrați în anul 2018 a fost de 4.44 miliarde euro, adică aproximativ 20.66 miliarde lei (la un curs euro mediu de 4.6535). Sursa: http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/resurse/buget_ue/bfn_30092019.pdf
  • Absorbție 2017 - 20,7 miliarde de lei
   Potrivit datelor Ministerului Finanțelor Publice, în primele 11 luni ale anului 2017 au fost absorbite doar 3.6 miliarde euro, adică aproximativ 16.7 miliarde lei, sub ținta asumată. Pentru că nu avem datele finale pentru anul 2017, această promisiune este parțial realizată.
  • Absorbție 2019 - 23,9 miliarde de lei
   Banii europeni intrați până la 30 septembrie 2019 în România sunt în valoare de 3.74 miliarde euro, adică aproximativ 17.7 miliarde lei. Este neclar dacă se va atinge cifra promisă până la finalul anului. Sursa: http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/resurse/buget_ue/bfn_30092019.pdf
  • Absorbție 2020 - 28,8 miliarde de lei
   Nu există date în această privință momentan.
 • FSDI
  • Înființarea unui fond suveran pentru dezvoltare și investiții (FSDI) cu o capitalizare de 45 de miliarde
   Pornind de la experiența unor state precum Norvegia, Franța, Italia sau Polonia, vom înființa un Fond Suveran de Dezvoltare și Investiții (FSDI). Acesta va fi alcătuit, în principal, din companiile de stat profitabile, a cărui valoare va depăși 10 mld. €. Fondul se va putea folosi de veniturile din dividende ale acestor companii, precum și din veniturile provenite din emisiuni de obligațiuni sau din vânzarea de active neperformante (case de odihnă, hoteluri - aparținând unor companii al căror obiect de activitate este cu totul altul). Scopul fondului va fi de a dezvolta sau construi de la zero afaceri în domenii prioritare pentru statul român, care să se susțină economic (deci cu un anumit grad de profitabilitate), singur sau împreună cu alte fonduri de investiții sau investitori privați. Deși Guvernul a adoptat cadrul normativ general pentru înființarea unor fonduri suverane prin OuG 100/2018 un fond suveram cum este cel descris in programul de guvernare nu a fost înființat și nici nu au fost făcut foarte mulți pași concreți în această direcție.
  • Venituri - 10 miliarde de lei din dividende
   Deși Guvernul a adoptat cadrul normativ general pentru înființarea unor fonduri suverane prin OuG 100/2018 un fond suveram cum este cel descris in programul de guvernare nu a fost înființat și nici nu au fost făcut foarte mulți pași concreți în această direcție.
  • Venituri - 25 de miliarde de lei din asocieri cu alte fonduri de investiții
   Deși Guvernul a adoptat cadrul normativ general pentru înființarea unor fonduri suverane prin OuG 100/2018 un fond suveram cum este cel descris in programul de guvernare nu a fost înființat și nici nu au fost făcut foarte mulți pași concreți în această direcție.
  • Venituri - 25 miliarde de lei din emitere de obligațiuni
   Deși Guvernul a adoptat cadrul normativ general pentru înființarea unor fonduri suverane prin OuG 100/2018 un fond suveram cum este cel descris in programul de guvernare nu a fost înființat și nici nu au fost făcut foarte mulți pași concreți în această direcție.
  • Venituri - 1 miliard de lei din valorificarea activelor neperformante
   Deși Guvernul a adoptat cadrul normativ general pentru înființarea unor fonduri suverane prin OuG 100/2018 un fond suveram cum este cel descris in programul de guvernare nu a fost înființat și nici nu au fost făcut foarte mulți pași concreți în această direcție.
  • Cheltuieli - 3 miliarde de euro pentru autostrăzi și căi ferate
   Deși Guvernul a adoptat cadrul normativ general pentru înființarea unor fonduri suverane prin OuG 100/2018 un fond suveram cum este cel descris in programul de guvernare nu a fost înființat și nici nu au fost făcut foarte mulți pași concreți în această direcție.
  • Cheltuieli - 3,5 miliarde de euro pentru spitale
   Deși Guvernul a adoptat cadrul normativ general pentru înființarea unor fonduri suverane prin OuG 100/2018 un fond suveram cum este cel descris in programul de guvernare nu a fost înființat și nici nu au fost făcut foarte mulți pași concreți în această direcție.
  • Cheltuieli - 1 miliard de euro în sectorul energetic
   Deși Guvernul a adoptat cadrul normativ general pentru înființarea unor fonduri suverane prin OuG 100/2018 un fond suveram cum este cel descris in programul de guvernare nu a fost înființat și nici nu au fost făcut foarte mulți pași concreți în această direcție.
  • Cheltuieli - 0,3 miliarde de euro în industria alimentară
   Deși Guvernul a adoptat cadrul normativ general pentru înființarea unor fonduri suverane prin OuG 100/2018 un fond suveram cum este cel descris in programul de guvernare nu a fost înființat și nici nu au fost făcut foarte mulți pași concreți în această direcție.
 • Investiții din bugetul de stat
  • 2017 - 12 miliarde de lei
   Potrivit execuției preliminate pentru anul 2017, au fost cheltuite pentru investiții din bugetul de stat (capitolul „cheltuieli de capital”) doar 7 miliarde lei. Sursa: http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/resurse/transparenta/PROIECTBUGETDESTAT2018/anexanr1.pdf
  • 2018 - 22 miliarde de lei
   Potrivit bugetului de stat aprobat pentru anul 2018, sumele estimate a fi cheltuite pentru investiții sunt de 7.56 miliarde lei. Neavând date finale până la finalul respectivului an, promisiunea rămâne momentan nerealizată.
  • 2019 - 32 miliarde de lei
   Potrivit bugetului de stat aprobat pentru anul 2018 și estimărilor pentru 2019-2021, sumele estimate a fi cheltuite pentru investiții în 2019 sunt de 8.2 miliarde lei. Neavând date finale până la finalul respectivului an, promisiunea rămâne momentan nerealizată.
  • 2020 - 42 miliarde de lei
   Potrivit bugetului de stat aprobat pentru anul 2018 și estimărilor pentru 2019-2021, sumele estimate a fi cheltuite pentru investiții în 2020 sunt de 9.3 miliarde lei. Neavând date finale până la finalul respectivului an, promisiunea rămâne momentan nerealizată.
 • Investiții din FSDI
 • Obiectivele până în 2020
 • PIB
  • 2017 - 815 miliarde lei
   Potrivit celor mai recente date ale Comisiei Naționale de Prognoză (bazate pe datele Institutului Național de Statistică), valoarea PIB pentru 2017 a depășit ținta asumată, ajungând la 856.7 miliarde lei. Sursa: http://www.cnp.ro/user/repository/prognoze/prognoza_2019_2022_varianta_de_primavara_2019.pdf
  • 2018 - 878 miliarde lei
   Potrivit celor mai recente date ale Comisiei Naționale de Prognoză (bazate pe datele Institutului Național de Statistică), valoarea PIB pentru 2018 a depășit ținta asumată, ajungând la 944.2 miliarde lei. Sursa: http://www.cnp.ro/user/repository/prognoze/prognoza_2019_2022_varianta_de_primavara_2019.pdf
  • 2019 - 946 miliarde lei
   Potrivit celor mai recente date ale Comisiei Naționale de Prognoză (bazate pe datele Institutului Național de Statistică), valoarea PIB pentru 2019 pare a depăși ținta asumată, fiind prognozată la 1031 miliarde lei. Sursa: http://www.cnp.ro/user/repository/prognoze/prognoza_2019_2022_varianta_de_primavara_2019.pdf
  • 2020 - 1014 miliarde lei
   Potrivit celor mai recente date ale Comisiei Naționale de Prognoză (bazate pe datele Institutului Național de Statistică), valoarea PIB pentru 2020 pare a depăși ținta asumată, fiind prognozată la 1110.2 miliarde lei. Sursa: http://www.cnp.ro/user/repository/prognoze/prognoza_2019_2022_varianta_de_primavara_2019.pdf
 • Salariați cu normă întreagă
  • 2017 - 4,95 milioane
   Potrivit celor mai recente date ale Comisiei Naționale de Prognoză (bazate pe datele Institutului Național de Statistică), numărul mediu al salariaților conform Balanței Forței de Muncă a fost de 4.95 milioane în 2017. Sursa: http://www.cnp.ro/user/repository/prognoze/prognoza_2019_2022_varianta_de_primavara_2019.pdf
  • 2018 - 5,16 milioane
   Potrivit celor mai recente date ale Comisiei Naționale de Prognoză (bazate pe datele Institutului Național de Statistică), numărul mediu al salariaților conform Balanței Forței de Muncă a fost de 5.10 milioane în 2018. Sursa: http://www.cnp.ro/user/repository/prognoze/prognoza_2019_2022_varianta_de_primavara_2019.pdf
  • 2019 - 5,38 milioane
   Potrivit celor mai recente date ale Comisiei Naționale de Prognoză (bazate pe datele Institutului Național de Statistică), numărul mediu al salariaților conform Balanței Forței de Muncă este prognozat la 5.28 milioane în 2019. Sursa: http://www.cnp.ro/user/repository/prognoze/prognoza_2019_2022_varianta_de_primavara_2019.pdf
  • 2020 - 5,6 milioane
   Potrivit celor mai recente date ale Comisiei Naționale de Prognoză (bazate pe datele Institutului Național de Statistică), numărul mediu al salariaților conform Balanței Forței de Muncă este prognozat la 5.46 milioane în 2020. Sursa: http://www.cnp.ro/user/repository/prognoze/prognoza_2019_2022_varianta_de_primavara_2019.pdf
 • Salariile în sistemul public
  • Adoptarea legii salarizării unitare în sistemul public de la 1 iulie 2017
   Legea cadru nr 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice a fost publicată în Monitorul Oficial din 28 iunie 2017 și avea ca dată de intrare în vigoare 1 iulie 2017. Sursa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/190446
  • Buget de bonusuri pe instituție de 5% din cheltuielile de personal
   Potrivit Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, „Ordonatorii de credite pot acorda lunar premii de excelență pentru personalul care a participat direct la obținerea unor rezultate deosebite în activitatea instituțiilor sau autorităților publice, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție, soldele de grad/salariile gradului profesional deținut, gradațiile și soldele de comandă/salariile de comandă, indemnizațiile de încadrare și indemnizațiile lunare aferente personalului prevăzut în statul de funcții, sub condiția încadrării în fondurile aprobate prin buget.” Sursa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/190446#id_artA198_ttl
  • Salariile bugetarilor vor crește în medie cu 20% în 2017
   Potrivit datelor privind execuția bugetară pe anul 2017, cheltuielile salariale din domeniul bugetar au fost mai mari cu 22% față de anul 2016. Considerăm astfel că promisiunea este îndeplinită parțial, având în vedere faptul că o execuție bugetară mai mare în acest domeniu poate duce la dezechilibre fiscal-bugetare. Sursa: http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/executii/Anexa2_BCG122017.pdf
  • Salariile bugetarilor vor crește în medie cu 20% în 2018
   Potrivit datelor privind execuția bugetară pe anul 2018, cheltuielile salariale din domeniul bugetar au fost mai mari cu 23.7% față de anul 2017. Considerăm astfel că promisiunea este îndeplinită parțial, având în vedere faptul că o execuție bugetară mai mare în acest domeniu poate duce la dezechilibre fiscal-bugetare. Sursa: http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/executii/Anexa2_BCG122018.pdf
  • Angajaților din sistemul public li se vor achita orele suplimentare
   Potrivit Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, „Sporul pentru munca suplimentară (1) Munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru, precum și munca prestată în zilele de sărbători legale, repaus săptămânal și în alte zile în care, în conformitate cu legea, nu se lucrează, se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia. (2) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut la alin. (1), munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru va fi plătită în luna următoare cu un spor de 75% din salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare, corespunzător orelor suplimentare efectuate. (3) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut la alin. (1), munca suplimentară prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, va fi plătită în luna următoare cu un spor de 100% din salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare, corespunzător orelor suplimentare efectuate. (4) Plata muncii în condițiile alin. (2) și (3) se poate face numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de șeful ierarhic în scris, fără a se depăși 360 de ore anual. În cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual, este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, după caz, al reprezentanților salariaților, potrivit legii. (5) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depășirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător. (6) Prevederile prezentului articol nu se aplică persoanelor salarizate prin plata cu ora, prin cumul de funcții în cadrul aceleiași instituții sau autorități publice ori persoanelor angajate cu timp parțial.” Sursa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/190446#id_artA174_ttl
  • Acordarea unui tichet de vacanță pe an, la valoarea salariului minim
   Promisiunea viza faptul că toți salariații din sistemul public vor beneficia anual, începând cu primul semestru din 2017, de un tichet de vacanță egal cu valoarea salariului minim brut din acel an, ce va putea fi utilizat în interiorul granițelor României. Prevederea a fost operaționalizată însă mai târziu, fiind introduce specificații prin Legea salarizării unitare, dar și prin OUG 90/2017. Sursa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/195526#A100
  • Ponderea salariilor bugetare în PIB va fi de 8,9%
   Ponderea salariilor bugetare a fost, conform execuțiilor bugetare, de 8.1% din PIB în 2017, 9.1% din PIB în 2018, iar pentru primele nouă luni din 2019 deja a ajuns la 7.4% din PIB, în creștere cu peste 20% față de perioada similară a anului precedent. Așadar, este de așteptat ca ponderea să depășească și în 2019 ținta asumată, la fel ca în 2018. Sursa: http://www.mfinante.gov.ro/pagina.html?categoriebunuri=executie-bugetara,rapoarte-trimestriale,rapoarte-semestriale,rapoarte-anuale,arieratele-bugetului-general-consolidat&pagina=domenii&menu=Buget
  • Salariile bugetarilor vor crește în medie cu 8% în 2019
   Potrivit datelor privind execuția bugetară pe primele nouă luni ale anului 2019, cheltuielile salariale din domeniul bugetar au fost mai mari cu 20.2% față de perioada similară a anului precedent, cu mult peste ținta asumată. Considerăm astfel că promisiunea este neîndeplinită, neîncadrându-se în țintele asumate. Sursa: http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/executii/Anexa2_bgc30septembrie2019.pdf
 • Salariul mediu brut
  • 2017 - 3100 lei
   Potrivit celor mai recente date ale Comisiei Naționale de Prognoză, salariul mediu brut a fost de 3223 lei în 2017. Sursa: http://www.cnp.ro/user/repository/prognoze/prognoza_2019_2022_varianta_de_primavara_2019.pdf
  • 2018 - 3420 lei
   Potrivit celor mai recente date ale Comisiei Naționale de Prognoză, salariul mediu brut a fost de 4502 lei în 2018. Sursa: http://www.cnp.ro/user/repository/prognoze/prognoza_2019_2022_varianta_de_primavara_2019.pdf
  • 2019 - 3680 lei
   Potrivit celor mai recente date ale Comisiei Naționale de Prognoză, salariul mediu brut este estimat la 5163 lei în 2019. Sursa: http://www.cnp.ro/user/repository/prognoze/prognoza_2019_2022_varianta_de_primavara_2019.pdf
  • 2020 - 3950 lei
   Potrivit celor mai recente date ale Comisiei Naționale de Prognoză, salariul mediu brut este estimat la 5545 lei în 2020. Cel mai probabil, cifra avansată se va dovedi corectă având în vedere faptul că deja a fost depășită încă din 2018. Sursa: http://www.cnp.ro/user/repository/prognoze/prognoza_2019_2022_varianta_de_primavara_2019.pdf
 • Subvenții
  • Între 2018-2020, 100.000 de persoane vor beneficia de programul Rabla
 • Venituri la bugetul de stat
  • 2018 - 277 miliarde lei
   Veniturile la bugetul general consolidat au fost de 295.1 miliarde lei în 2018, iar cele la bugetul de stat de 144 miliarde lei. Sursa: http://www.mfinante.gov.ro/pagina.html;jsessionid=DUGayRzbIB4ah4IL2bv59dYtoPB7AeHhm3C-EGyi.www1:server11?categoriebunuri=executie-bugetara,rapoarte-trimestriale,rapoarte-semestriale,rapoarte-anuale,arieratele-bugetului-general-consolidat&pagina=domenii&menu=Buget
  • 2017 - 253 miliarde lei
   Veniturile la bugetul general consolidat au fost de 251.8 miliarde de lei în 2017, iar cele la bugetul de stat de 113 miliarde de lei. Sursa: http://www.mfinante.gov.ro/pagina.html;jsessionid=DUGayRzbIB4ah4IL2bv59dYtoPB7AeHhm3C-EGyi.www1:server11?categoriebunuri=executie-bugetara,rapoarte-trimestriale,rapoarte-semestriale,rapoarte-anuale,arieratele-bugetului-general-consolidat&pagina=domenii&menu=Buget
  • 2019 - 303 miliarde lei
   Veniturile la bugetul general consolidat sunt estimate a ajunge la 345 miliarde lei în 2019, potrivit celor mai recente actualizări din Raportul după primul semestru al anului. Sursa: http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/trezorerie/Anexanr2semI2019.xlsx
  • 2020 - 330 miliarde lei
   Nu se poate verifica
 • Venituri suplimentare pentru populație
  • 2017 - 24,4 miliarde de lei
   Potrivit promisiunii, fondurile trebuiau rezultate din scăderea taxelor și impozitelor. Pentru a calcula veniturile suplimentare pentru populație am utilizat datele Institutului Național de Statistică (sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/) și ne-am uitat la doi indicatori: POP105A - Populatia rezidenta la 1 ianuarie și BUF105I - ABF Veniturile totale medii lunare pe o persoana. Am înmulțit venitul mediu cu numărul populației și am ajuns la niște cifre privind veniturile totale. Sigur, acestea nu sunt cifre exacte, însă ne dau un ordin de mărime suficient pentru a vedea dacă promisiunile sunt îndeplinite. Astfel, în 2017, veniturile totale au fost de 25,358,373,764 lei, în creștere cu 3.38 miliarde de lei față de 2016 (când ajungeau la 21,978,117,849 lei).
  • 2018 - 36,8 miliarde de lei
   Potrivit promisiunii, fondurile trebuiau rezultate din scăderea taxelor și impozitelor. Pentru a calcula veniturile suplimentare pentru populație am utilizat datele Institutului Național de Statistică (sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/) și ne-am uitat la doi indicatori: POP105A - Populatia rezidenta la 1 ianuarie și BUF105I - ABF Veniturile totale medii lunare pe o persoana. Am înmulțit venitul mediu cu numărul populației și am ajuns la niște cifre privind veniturile totale. Sigur, acestea nu sunt cifre exacte, însă ne dau un ordin de mărime suficient pentru a vedea dacă promisiunile sunt îndeplinite. Astfel, în 2018, veniturile totale au fost de 31,857,779,368 lei, în creștere cu 6.5 miliarde față de 2017 (când ajungeau la 25,358,373,764 lei).
  • 2019 - 27,9 miliarde de lei
   Nu avem date în această privință încă
  • 2020 - 28,6 miliarde de lei
   Nu avem date în această privință încă

Realizate guvernamental: 10

20%

Partial realizate: 8

16%

Nerealizate: 32

64%

 • Cheltuieli publice
  • Începând cu 2017, bugetul de stat va prelua plata în totalitate a însoțitorilor persoanelor cu handicap.
   Realizat prin OUG 2/2017 (Sursa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/185512)
  • Începând cu 2018, primăriile vor primi minim 750 de lei de la bugetul de stat pentru fiecare cetățean
   Potrivit Legii bugetului de stat pentru anul 2018 (Art 6 (1) și (2)), pentru anul 2018 cota repartizată pentru autoritățile locale din impozitul pe venit este de 71.5%, cu excepția Bucureștiului unde aceasta ajunge la 90%. Acest lucru se realizează însă prin derogare de la Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, nefiind așadar o promisiune realizată totală (nefiind modificată legea finanțelor publice locale, nu există o certitudine cu privire la faptul că această regulă se va respecta mereu începând cu anul 2018. Sursa: http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget2018/Legeanr2_2018abugetuluidestat.pdf
  • Creșterea cotelor defalcate din Impozitul pe Venit către autoritățile locale, de la 71,5% la 100% și a masei impozabile prin includerea impozitului din pensii
   Potrivit Legii bugetului de stat pentru anul 2018 (Art 6 (1) și (2)), pentru anul 2018 cota repartizată pentru autoritățile locale din impozitul pe venit este de 71.5%, cu excepția Bucureștiului unde aceasta ajunge la 90%. Acest lucru se realizează însă prin derogare de la Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, nefiind așadar o promisiune realizată totală (nefiind modificată legea finanțelor publice locale, nu există o certitudine cu privire la faptul că această regulă se va respecta mereu începând cu anul 2018. Sursa: http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget2018/Legeanr2_2018abugetuluidestat.pdf. În anul 2019, cota a fost crescută într-adevăr la 100%, însă această măsură a fost realizată tot prin derogare de la Legea 273/2006 a finanțelor publice locale (Sursa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/211866#id_artA55_ttl). Așadar, până la confirmarea acestei reguli prin lege, considerăm promisiunea îndeplinită parțial.
  • Impozitul pe venit va fi vărsat integral in bugetele administrațiilor publice locale începând cu 1 ianuarie 2018.
   Această promisiune nu a fost realizată. Mai mult, autoritățile locale au fost puternic afectate de reducerea cotei de impozitare a veniturilor de la 16% la 10%, în vreme ce nu au primit un procent integral din impozitul pe venit încasat.
  • Plan de raţionalizare a cheltuielilor publice
   Promisiunea viza măsuri privind implementarea unui Plan de raţionalizare a cheltuielilor publice, cu următorii piloni: auditul funcţiilor guvernamentale (administraţie centrală şi locală); informatizarea accelerată a administraţiei publice centrale şi locale; accelerarea prioritizării investiţiilor publice, normative corect fundamentate pentru lucrările suportate din cheltuielile bugetare de capital; revizuirea subvenţiilor acordate companiilor de la bugetul de stat. Se va prefera acordarea de subvenţii condiţionate, toate subventiile de la buget catre companiile publice vor fi condiționate de programe de ajustare pe care le vor adopta pentru a-şi îmbunătăţi performanţa financiară, cu sancţiuni şi restructurări în cazul în care condiţiile convenite nu sunt îndeplinite; introducerea contractelor de performanţă în toate instituţiile publice şi companii de stat (ministere, agenţii guvernamentale, autorităţi locale şi companii de stat); Optimizarea spaţiilor aparţinând sectorului public; Optimizarea spaţiilor de birouri. Niciuna dintre aceste măsuri nu a fost implementată.
  • Susținerea integrală de la bugetul de stat a sistemului de protecție a copilului și a persoanelor cu dizabilități.
   Această promisiune a fost subiectul unor schimbări de atitudine din partea guvernului. La începutul anului 2019, la discuțiile privind legea bugetului de stat, sumele acestea nu erau prezente. După un scandal public pe această temă (Sursa: https://newsweek.ro/social/guvernul-psd-fara-bani-din-bugetul-de-stat-pentru-copiii-orfani-explicatiile-ministerului-muncii), s-a ajuns la o variantă intermediară în care statul „prioritizează” aceste cheltuieli. Într-un răspuns din 22 aprilie 2019, ca urmare a unei interpelări a unui parlamentar, situația rămăsese aceeași, chiar și după aprobarea legii bugetului de stat pe 2019 (Sursa: http://www.cdep.ro/interpel/2019/r2243B.pdf)
  • Alocarea a 1% din PIB, cumulat în următorii 5 ani, pentru sportul de masă și pentru cel de performanță.
 • Fonduri Europene
 • FSDI
  • Înființarea unui fond suveran pentru dezvoltare și investiții (FSDI) cu o capitalizare de 45 de miliarde
   Pornind de la experiența unor state precum Norvegia, Franța, Italia sau Polonia, vom înființa un Fond Suveran de Dezvoltare și Investiții (FSDI). Acesta va fi alcătuit, în principal, din companiile de stat profitabile, a cărui valoare va depăși 10 mld. €. Fondul se va putea folosi de veniturile din dividende ale acestor companii, precum și din veniturile provenite din emisiuni de obligațiuni sau din vânzarea de active neperformante (case de odihnă, hoteluri - aparținând unor companii al căror obiect de activitate este cu totul altul). Scopul fondului va fi de a dezvolta sau construi de la zero afaceri în domenii prioritare pentru statul român, care să se susțină economic (deci cu un anumit grad de profitabilitate), singur sau împreună cu alte fonduri de investiții sau investitori privați. Deși Guvernul a adoptat cadrul normativ general pentru înființarea unor fonduri suverane prin OuG 100/2018 un fond suveram cum este cel descris in programul de guvernare nu a fost înființat și nici nu au fost făcut foarte mulți pași concreți în această direcție.
  • Cheltuieli - 3 miliarde de euro pentru autostrăzi și căi ferate
   Deși Guvernul a adoptat cadrul normativ general pentru înființarea unor fonduri suverane prin OuG 100/2018 un fond suveram cum este cel descris in programul de guvernare nu a fost înființat și nici nu au fost făcut foarte mulți pași concreți în această direcție.
  • Cheltuieli - 3,5 miliarde de euro pentru spitale
   Deși Guvernul a adoptat cadrul normativ general pentru înființarea unor fonduri suverane prin OuG 100/2018 un fond suveram cum este cel descris in programul de guvernare nu a fost înființat și nici nu au fost făcut foarte mulți pași concreți în această direcție.
 • Investiții din bugetul de stat
  • CEC își va extinde aria de acțiune pentru IMM-uri și în domeniul agriculturii
   Astfel încât acesta să poată susțină programele naționale dezvoltate în parteneriat cu guvernul României, dar și pentru a putea finanța mult mai mult decât o face în prezent întreprinderile mici și mijlocii din IT, turism, construcții, servicii, industria prelucrătoare, meșteșuguri, etc precum și fermierii sau pe cei care doresc sa investească în agricultură.
  • Eximbank va deveni și o Bancă de Dezvoltare și Investiții
   Proiectul de lege pentru transformarea Eximbank într-o bancă de dezvoltare a României a fost inițiat de trei parlamentari PSD și unul de la UDMR. Proiectul a fost depus în 17 mai 2017 la Senat și adoptat în 7 noiembrie 2017, fiind momentan în procedură de legiferare la Camera Deputaților. Sursa: http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=16650 În același timp, la Senat se mai află în acest moment și un alt proiect legislativ privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Dezvoltare a României-S.A., inițiat de 181 de parlamentari ai PSD și ALDE. Sursa: https://www.senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=L507&an_cls=2017
  • Simplificarea funcționării și capitalizarea fondurilor de garantare
   Promisiunea era că statul român va simplifica procedurile pentru obținerea garanțiilor date de către fondurile de garantare exitente în prezent, dar și că aceste fonduri de garantare, la rândul lor vor fi capitalizate pentru a putea susține programele publice incluse în programul de guvernare. În realitate, modificările au fost minore și nu au fost neapărat extinderi la nivelul fondurilor de garantare astfel încât să susțină programele publice incluse în promisiunile electorale
  • Crearea unui Fond Național de Dezvoltare (FND) în al doilea semestru din 2017
   Potrivit Programului de guvernare, acesta trebuia să cuprindă companii unde statul deține participații și care în prezent sunt administrate de AVAS, dar și companii de stat care nu vor putea fi incluse în FSDI din cauza interdicției europene, care stipulează faptul că în unele cazuri, companiile de producție și distribuție nu pot fi administrate de aceeași entitate, evitându-se în acest fel comportamentul de monopol. Ca urmare a acestor reglementări, Transelectrica și Transgaz vor fi administrate și deținute de FND, iar Hidroelectrica sau Romgaz de către FSDI. AVAS se desființează. Ca și FSDI, FND va rămâne pe toată perioada de funcționare în proprietatea exclusivă a statului român. Ceea ce nu menționa Programul de guvernare este că România are încă din 2006 un Fond Național de Dezvoltare și este neclar dacă se dorește continuarea acestuia sau realizarea unui alt fond. În realitate, ceea ce s-a întâmplat în realitate este că Fondul Național de Dezvoltare și Investiții a fost înființat prin OUG 114 / 2018, mai cunoscută ca ”ordonanța lăcomiei”, și este prevăzut să finanțeze proiecte al administrațiilor locale prin împrumuturi de la Trezoreria Statului. Așadar, nu doar că nu a fost înființat în termenul prevăzut, ci a fost înființat ci și sub o altă formă decât cea promisă.
  • Investițiile publice vor depăți anual 6% din PIB
   Potrivit datelor Ministerului Finanțelor Publice analizate în Raportul Consiliului Fiscal privind legea bugetului de stat pe anul 2018, cheltuielile de investiții din Bugetul general consolidat au fost de 2.1% din PIB în 2017 (așadar doar cheltuielile din bugetul de stat sunt chiar mai mici). De asemenea, inclusiv Raportul privind situația macroeconomică pe anul 2018 și proiecția pe anii 2019-2021 arată că Guvernul își asumă pentru 2018 o pondere a cheltuielilor de investiții de 4.2% din PIB, pentru 2019 - 4.7% din PIB și pentru 2020 – 5.1% din PIB. Surse: http://www.consiliulfiscal.ro/CFOpiniebuget2018completare.pdf și http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/resurse/transparenta/PROIECTBUGETDESTAT2018/Raportbuget2018.doc
 • Obiectivele până în 2020
 • PIB
  • 2020 - 1014 miliarde lei
   Potrivit celor mai recente date ale Comisiei Naționale de Prognoză (bazate pe datele Institutului Național de Statistică), valoarea PIB pentru 2020 pare a depăși ținta asumată, fiind prognozată la 1110.2 miliarde lei. Sursa: http://www.cnp.ro/user/repository/prognoze/prognoza_2019_2022_varianta_de_primavara_2019.pdf
 • Salariile în sistemul public
  • Adoptarea legii salarizării unitare în sistemul public de la 1 iulie 2017
   Legea cadru nr 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice a fost publicată în Monitorul Oficial din 28 iunie 2017 și avea ca dată de intrare în vigoare 1 iulie 2017. Sursa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/190446
  • Buget de bonusuri pe instituție de 5% din cheltuielile de personal
   Potrivit Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, „Ordonatorii de credite pot acorda lunar premii de excelență pentru personalul care a participat direct la obținerea unor rezultate deosebite în activitatea instituțiilor sau autorităților publice, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție, soldele de grad/salariile gradului profesional deținut, gradațiile și soldele de comandă/salariile de comandă, indemnizațiile de încadrare și indemnizațiile lunare aferente personalului prevăzut în statul de funcții, sub condiția încadrării în fondurile aprobate prin buget.” Sursa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/190446#id_artA198_ttl
  • Salariile bugetarilor vor crește în medie cu 20% în 2017
   Potrivit datelor privind execuția bugetară pe anul 2017, cheltuielile salariale din domeniul bugetar au fost mai mari cu 22% față de anul 2016. Considerăm astfel că promisiunea este îndeplinită parțial, având în vedere faptul că o execuție bugetară mai mare în acest domeniu poate duce la dezechilibre fiscal-bugetare. Sursa: http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/executii/Anexa2_BCG122017.pdf
  • Salariile bugetarilor vor crește în medie cu 20% în 2018
   Potrivit datelor privind execuția bugetară pe anul 2018, cheltuielile salariale din domeniul bugetar au fost mai mari cu 23.7% față de anul 2017. Considerăm astfel că promisiunea este îndeplinită parțial, având în vedere faptul că o execuție bugetară mai mare în acest domeniu poate duce la dezechilibre fiscal-bugetare. Sursa: http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/executii/Anexa2_BCG122018.pdf
  • Acordarea unui tichet de vacanță pe an, la valoarea salariului minim
   Promisiunea viza faptul că toți salariații din sistemul public vor beneficia anual, începând cu primul semestru din 2017, de un tichet de vacanță egal cu valoarea salariului minim brut din acel an, ce va putea fi utilizat în interiorul granițelor României. Prevederea a fost operaționalizată însă mai târziu, fiind introduce specificații prin Legea salarizării unitare, dar și prin OUG 90/2017. Sursa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/195526#A100
  • Salariile bugetarilor vor crește în medie cu 8% în 2019
   Potrivit datelor privind execuția bugetară pe primele nouă luni ale anului 2019, cheltuielile salariale din domeniul bugetar au fost mai mari cu 20.2% față de perioada similară a anului precedent, cu mult peste ținta asumată. Considerăm astfel că promisiunea este neîndeplinită, neîncadrându-se în țintele asumate. Sursa: http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/executii/Anexa2_bgc30septembrie2019.pdf
 • Salariul mediu brut
  • 2017 - 3100 lei
   Potrivit celor mai recente date ale Comisiei Naționale de Prognoză, salariul mediu brut a fost de 3223 lei în 2017. Sursa: http://www.cnp.ro/user/repository/prognoze/prognoza_2019_2022_varianta_de_primavara_2019.pdf
  • 2018 - 3420 lei
   Potrivit celor mai recente date ale Comisiei Naționale de Prognoză, salariul mediu brut a fost de 4502 lei în 2018. Sursa: http://www.cnp.ro/user/repository/prognoze/prognoza_2019_2022_varianta_de_primavara_2019.pdf
  • 2019 - 3680 lei
   Potrivit celor mai recente date ale Comisiei Naționale de Prognoză, salariul mediu brut este estimat la 5163 lei în 2019. Sursa: http://www.cnp.ro/user/repository/prognoze/prognoza_2019_2022_varianta_de_primavara_2019.pdf
  • 2020 - 3950 lei
   Potrivit celor mai recente date ale Comisiei Naționale de Prognoză, salariul mediu brut este estimat la 5545 lei în 2020. Cel mai probabil, cifra avansată se va dovedi corectă având în vedere faptul că deja a fost depășită încă din 2018. Sursa: http://www.cnp.ro/user/repository/prognoze/prognoza_2019_2022_varianta_de_primavara_2019.pdf

Infrastructură

Realizate total: 1

1.43%

Partial realizate: 4

5.71%

Nerealizate: 65

92.86%

 • Aeroportul Otopeni
  • Construirea unui nou terminal de pasageri de 250 metri patrati (nivel de serviciu B)
  • Refacere cale de rulare cu o rezistență crescută (PCN de la 74 la 85 pentru avioane de mare tonaj)
  • Balizaj nou
  • 2 sisteme noi de aterizare instrumentală (ILS)
  • Extinderea platformei de staționare a avionelor cu 17.000 de metri pătrați
  • Parcare nouă pe termen lung
  • Autogară de autobuze și microbuze
 • Autostrăzi
 • Autostrăzi & drumuri
 • Cale ferată
  • Calea ferată Sighișoara - Coșlariu 350 de milioane de euro
  • Calea ferată Coșlariu - Simeria - 410 milioane de euro
  • Calea ferată Frontieră - Curtici - Simeria 1,8 miliarde de euro
  • Calea ferată București - Iași - Frontieră 600 milioane de euro
 • Comunicații/IT
  • Implementarea transmisiei digitale a programelor publice de radio și televiziune
   Din aprilie 2018, TVR a anuțat că trece complet la transmisiune digitală terestră
  • Stimularea investițiilor de stat și private în infrastructuri suport
   Iniţiativa include bandă largă (fibră optică și 5G), infrastructură inteligentă (cloud computing, internetul lucrurilor, securitate cibernetică), prin transparență și predictibilitate, simplificare administrativă și de reglementare.
  • Reducerea decalajului privind acoperirea cu rețele de comunicații moderne
  • Dezvoltarea unor proiecte de comunicaţii electronice astfel încât toate localităţile din România să beneficieze de minim un mijloc public de comunicare
  • Măsuri de creștere a interoperabilității, compatibilității și securității rețelelor de comunicații electronice
  • Continuarea implementării programelor de acoperire broad-band în “zonele albe” ale României.
  • Eliminarea unor „piedici administrative” privind dezvoltarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice cum ar fi: taxe, impozite, autorizări, condiționări, măsuri birocratice etc;
 • Energie
 • Industria de apărare
 • Mediu
  • Campanie de reîmpădurire a 50.000 ha
   Au lansat program Prima impadurire, dar fara succes http://stirileprotv.ro/stiri/social/prima-impadurire-un-esec-total-cac-i-agricultori-s-au-inscris-in-a-doua-sesiune.html
  • Consolidarea și extinderea sistemelor integrate de management al deșeurilor - 527 milioane de euro
   Realizarea unor proiecte integrate de consolidarea şi extinderea sistemelor integrate de management al deşeurilor, cu respectarea ierarhiei deşeurilor (prevenire, pregătirea pentru reutilizare, reciclare, alte metode de valorificare, inclusiv tratare şi eliminare): închiderea și reabilitarea depozitelor neconforme şi deschiderea/extinderea de noi depozite, implementarea sistemelor de colectare selectivă, construcţia de instalații de transfer și valorificare/tratare, inclusiv platforme de compostare şi unități de compostare individuală şi staţii de tratare mecano-biologică ş.a.
  • Investiții de 140 de milioane de euro în siturile contaminate
  • Lucrări hidrotehnice și reabilitări de plaje de 600 de milioane de euro (2017 - 2023)
 • Metrou
  • Magistrala 6 de metrou București (1 Mai - Otopeni) 1,1 miliarde de euro
  • Magistrala 5 de metrou București (Râul Doamnei - Eroilor) 400 milioane de euro
  • Magistrala 5 de metrou București (Eroilor - Iancului) 400 milioane de euro
  • Magistrala 2 de metrou București (Berceni - Pipera) 100 milioane de euro
 • Obiective de investiții
  • Creșterea procentului de racordare la serviciile de apă de la 77% în prezent, la 87% până în 2020
  • Creșterea procentului de racordare la serviciile de canalizare de la 34% în prezent, la 60%, până în 2020
  • Creșterea procentului de drumuri modernizate de la 38% în prezent, la 61% până în 2020
  • Creșterea procentului de proprietăți cadastrate și înregistrate de la 40% în prezent, la 80% locuințe și 100% la terenuri agricole
 • Portul Constanța
  • Includerea în rețeaua de autostrăzi maritime (port regional)
  • Creșterea capacității portuare cu 50%
  • Creșterea adâncimii senalelor și bazinelor, achiziții nave tehnice
  • Pod rutier de legătură cu zona fluvio - maritimă
  • Creștere capacitate pe linia Agigea Ecluză - Port Constanța Sud
  • Terminal barje în Constanța Sud
  • Terminal nou de mărfuri
  • Terminal modern de pasageri
  • Terminale containere pe insule artificiale
  • Modernizarea portului Mangalia
  • Modernizarea portului Basarabi
  • Modernizarea portului Ovidiu
  • Modernizarea portului Medgidia
 • Programe de investiții
  • Program investiții pentru modernizarea drumurilor județene (2017-2020): 2.7 miliarde euro (946 milioane fonduri nerambursabile și 1.774 miliarde, buget de stat)
  • Program investiții pentru modernizarea drumurilor comunale (2017-2020): 3.8 miliarde euro (440 milioane fonduri nerambursabile și 3.428 miliarde buget de stat)
  • Program investiții pentru serviciile de Apă-Canal (2017-2020): 5.89 miliarde euro (3.0 miliarde fonduri nerambursabile și 2.89 miliarde buget de stat)
  • Program investiții pentru conformare deșeuri (2017-2020): 352 milioane fonduri nerambursabile
  • Program investiții pentru servicii de cadastru (2017-2020): 913 milioane euro (313 milioane fonduri nerambursabile și 600 milioane buget de stat)
  • Program investiții în termoizolarea locuințelor (2017-2020): 2.1 miliarde (1.1 miliarde fonduri nerambursabile și 1.0 miliarde buget de stat)
  • Program invetiții în infrastructură socială în zone rurale (educaţie, sănătate, cultură, sport) (2017-2020): 1.3 miliarde (522 milioane fonduri nerambursabile și 788 milioane buget de stat)

Realizate electoral: 0

0%

Partial realizate: 4

8.7%

Nerealizate: 42

91.3%

 • Aeroportul Otopeni
  • Construirea unui nou terminal de pasageri de 250 metri patrati (nivel de serviciu B)
  • Refacere cale de rulare cu o rezistență crescută (PCN de la 74 la 85 pentru avioane de mare tonaj)
  • Balizaj nou
  • 2 sisteme noi de aterizare instrumentală (ILS)
  • Extinderea platformei de staționare a avionelor cu 17.000 de metri pătrați
  • Parcare nouă pe termen lung
  • Autogară de autobuze și microbuze
 • Autostrăzi
 • Autostrăzi & drumuri
 • Cale ferată
  • Calea ferată Sighișoara - Coșlariu 350 de milioane de euro
  • Calea ferată Coșlariu - Simeria - 410 milioane de euro
  • Calea ferată Frontieră - Curtici - Simeria 1,8 miliarde de euro
  • Calea ferată București - Iași - Frontieră 600 milioane de euro
 • Energie
  • Extinderea rețelelor de distribuție energie electrică și gaze naturale
   In 2017 si 2018 reteaua de distributie a gazelor a crescut cu 2000km ajungand la 41000km
  • Închiderea inelului energetic național de 400 kw (Transelectrica)
  • Modernizarea sistemului de management energetic (EMS/SCADA)
  • Construirea unui nou grup energetic de 200-500 MW la termocentrala Mintia
   La termocentrala Mintia, în următorii 10 ani, se poate implementa un proiect cu un grup energetic (200MW sau 500MW), cu eficiență ridicată (randament 43-45%, parametri ultracritici sau ultrasupracritici), (în locul celor 2 grupuri existente), respectiv un grup energetic de 150-200MW, cu pat fluidizat sau parametrii supracritici, la Paroșeni, dotate cu instalații de mediu corespunzătoare.
  • Construirea unui nou grup energetic de 150-200 MW la termocentrala Paroșeni
  • Construirea hidrocentralei Tarnița-Lăpușești cu o putere de 1.000MW
 • Industria de apărare
 • Mediu
  • Campanie de reîmpădurire a 50.000 ha
   Au lansat program Prima impadurire, dar fara succes http://stirileprotv.ro/stiri/social/prima-impadurire-un-esec-total-cac-i-agricultori-s-au-inscris-in-a-doua-sesiune.html
  • Consolidarea și extinderea sistemelor integrate de management al deșeurilor - 527 milioane de euro
   Realizarea unor proiecte integrate de consolidarea şi extinderea sistemelor integrate de management al deşeurilor, cu respectarea ierarhiei deşeurilor (prevenire, pregătirea pentru reutilizare, reciclare, alte metode de valorificare, inclusiv tratare şi eliminare): închiderea și reabilitarea depozitelor neconforme şi deschiderea/extinderea de noi depozite, implementarea sistemelor de colectare selectivă, construcţia de instalații de transfer și valorificare/tratare, inclusiv platforme de compostare şi unități de compostare individuală şi staţii de tratare mecano-biologică ş.a.
  • Investiții de 140 de milioane de euro în siturile contaminate
  • Lucrări hidrotehnice și reabilitări de plaje de 600 de milioane de euro (2017 - 2023)
 • Metrou
  • Magistrala 6 de metrou București (1 Mai - Otopeni) 1,1 miliarde de euro
  • Magistrala 5 de metrou București (Râul Doamnei - Eroilor) 400 milioane de euro
  • Magistrala 5 de metrou București (Eroilor - Iancului) 400 milioane de euro
  • Magistrala 2 de metrou București (Berceni - Pipera) 100 milioane de euro
 • Portul Constanța
  • Includerea în rețeaua de autostrăzi maritime (port regional)
  • Creșterea capacității portuare cu 50%
  • Creșterea adâncimii senalelor și bazinelor, achiziții nave tehnice
  • Pod rutier de legătură cu zona fluvio - maritimă
  • Creștere capacitate pe linia Agigea Ecluză - Port Constanța Sud
  • Terminal barje în Constanța Sud
  • Terminal nou de mărfuri
  • Terminal modern de pasageri
  • Terminale containere pe insule artificiale
  • Modernizarea portului Mangalia
  • Modernizarea portului Basarabi
  • Modernizarea portului Ovidiu
  • Modernizarea portului Medgidia

Realizate guvernamental: 1

1.72%

Partial realizate: 0

0%

Nerealizate: 57

98.28%

 • Aeroportul Otopeni
  • Construirea unui nou terminal de pasageri de 250 metri patrati (nivel de serviciu B)
  • Refacere cale de rulare cu o rezistență crescută (PCN de la 74 la 85 pentru avioane de mare tonaj)
  • Balizaj nou
  • 2 sisteme noi de aterizare instrumentală (ILS)
  • Extinderea platformei de staționare a avionelor cu 17.000 de metri pătrați
  • Parcare nouă pe termen lung
  • Autogară de autobuze și microbuze
 • Autostrăzi
 • Autostrăzi & drumuri
 • Cale ferată
  • Calea ferată Sighișoara - Coșlariu 350 de milioane de euro
  • Calea ferată Coșlariu - Simeria - 410 milioane de euro
  • Calea ferată Frontieră - Curtici - Simeria 1,8 miliarde de euro
  • Calea ferată București - Iași - Frontieră 600 milioane de euro
 • Comunicații/IT
  • Implementarea transmisiei digitale a programelor publice de radio și televiziune
   Din aprilie 2018, TVR a anuțat că trece complet la transmisiune digitală terestră
  • Stimularea investițiilor de stat și private în infrastructuri suport
   Iniţiativa include bandă largă (fibră optică și 5G), infrastructură inteligentă (cloud computing, internetul lucrurilor, securitate cibernetică), prin transparență și predictibilitate, simplificare administrativă și de reglementare.
  • Reducerea decalajului privind acoperirea cu rețele de comunicații moderne
  • Dezvoltarea unor proiecte de comunicaţii electronice astfel încât toate localităţile din România să beneficieze de minim un mijloc public de comunicare
  • Măsuri de creștere a interoperabilității, compatibilității și securității rețelelor de comunicații electronice
  • Continuarea implementării programelor de acoperire broad-band în “zonele albe” ale României.
  • Eliminarea unor „piedici administrative” privind dezvoltarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice cum ar fi: taxe, impozite, autorizări, condiționări, măsuri birocratice etc;
 • Energie
  • Închiderea inelului energetic național de 400 kw (Transelectrica)
  • Modernizarea sistemului de management energetic (EMS/SCADA)
  • Construirea unui nou grup energetic de 200-500 MW la termocentrala Mintia
   La termocentrala Mintia, în următorii 10 ani, se poate implementa un proiect cu un grup energetic (200MW sau 500MW), cu eficiență ridicată (randament 43-45%, parametri ultracritici sau ultrasupracritici), (în locul celor 2 grupuri existente), respectiv un grup energetic de 150-200MW, cu pat fluidizat sau parametrii supracritici, la Paroșeni, dotate cu instalații de mediu corespunzătoare.
  • Construirea unui nou grup energetic de 150-200 MW la termocentrala Paroșeni
  • Construirea hidrocentralei Tarnița-Lăpușești cu o putere de 1.000MW
  • Până în 2020 în România vor fi cel puțin 20.000 de stații de încărcare a mașinilor electrice
   În România sunt aproximativ 1000 de stații de încărcare electrice http://masinaelectrica.ro/harta-statii-incarcare/
  • Modernizarea / retehnologizarea Reţelei Energetice de Transport (RET)
 • Mediu
  • Consolidarea și extinderea sistemelor integrate de management al deșeurilor - 527 milioane de euro
   Realizarea unor proiecte integrate de consolidarea şi extinderea sistemelor integrate de management al deşeurilor, cu respectarea ierarhiei deşeurilor (prevenire, pregătirea pentru reutilizare, reciclare, alte metode de valorificare, inclusiv tratare şi eliminare): închiderea și reabilitarea depozitelor neconforme şi deschiderea/extinderea de noi depozite, implementarea sistemelor de colectare selectivă, construcţia de instalații de transfer și valorificare/tratare, inclusiv platforme de compostare şi unități de compostare individuală şi staţii de tratare mecano-biologică ş.a.
 • Metrou
  • Magistrala 6 de metrou București (1 Mai - Otopeni) 1,1 miliarde de euro
  • Magistrala 5 de metrou București (Râul Doamnei - Eroilor) 400 milioane de euro
  • Magistrala 5 de metrou București (Eroilor - Iancului) 400 milioane de euro
  • Magistrala 2 de metrou București (Berceni - Pipera) 100 milioane de euro
 • Obiective de investiții
  • Creșterea procentului de racordare la serviciile de apă de la 77% în prezent, la 87% până în 2020
  • Creșterea procentului de racordare la serviciile de canalizare de la 34% în prezent, la 60%, până în 2020
  • Creșterea procentului de drumuri modernizate de la 38% în prezent, la 61% până în 2020
  • Creșterea procentului de proprietăți cadastrate și înregistrate de la 40% în prezent, la 80% locuințe și 100% la terenuri agricole
 • Portul Constanța
  • Includerea în rețeaua de autostrăzi maritime (port regional)
  • Creșterea capacității portuare cu 50%
  • Creșterea adâncimii senalelor și bazinelor, achiziții nave tehnice
  • Pod rutier de legătură cu zona fluvio - maritimă
  • Creștere capacitate pe linia Agigea Ecluză - Port Constanța Sud
  • Terminal barje în Constanța Sud
  • Terminal nou de mărfuri
  • Terminal modern de pasageri
  • Terminale containere pe insule artificiale
 • Programe de investiții
  • Program investiții pentru modernizarea drumurilor județene (2017-2020): 2.7 miliarde euro (946 milioane fonduri nerambursabile și 1.774 miliarde, buget de stat)
  • Program investiții pentru modernizarea drumurilor comunale (2017-2020): 3.8 miliarde euro (440 milioane fonduri nerambursabile și 3.428 miliarde buget de stat)
  • Program investiții pentru serviciile de Apă-Canal (2017-2020): 5.89 miliarde euro (3.0 miliarde fonduri nerambursabile și 2.89 miliarde buget de stat)
  • Program investiții pentru conformare deșeuri (2017-2020): 352 milioane fonduri nerambursabile
  • Program investiții pentru servicii de cadastru (2017-2020): 913 milioane euro (313 milioane fonduri nerambursabile și 600 milioane buget de stat)
  • Program investiții în termoizolarea locuințelor (2017-2020): 2.1 miliarde (1.1 miliarde fonduri nerambursabile și 1.0 miliarde buget de stat)
  • Program invetiții în infrastructură socială în zone rurale (educaţie, sănătate, cultură, sport) (2017-2020): 1.3 miliarde (522 milioane fonduri nerambursabile și 788 milioane buget de stat)

Justiție

Realizate total: 8

32%

Partial realizate: 5

20%

Nerealizate: 12

48%

 • Investiții
  • Continuarea Programului național de investiții în infrastructura instanțelor din capitalele de județ
   Sunt amintitie: • 4 instanțe - lucrări în curs de execuție; • 8 instanțe - lucrări de intervenții aflate în etapa de proiectare și avizare; • 18 instanțe (12 imobile) - obiective ale căror note conceptuale și teme de proiectare au făcut obiectul avizării CTE al MJ în cursul lunii noiembrie și decembrie 2017; • 7 instanțe (4 imobile) - obiective ale căror note conceptuale și teme de proiectare au făcut avizate fără condiții și predate în cursul lunii decembrie la CNI SA. CNI SA a solicitat prezentarea Temelor de proiectare și în forma prevăzută de HG 907/2016. • 3 instanțe - lucrări finalizate
  • Continuarea proiectului de investiții în penitenciare și de modernizare și extindere acolo unde locațiile permit
   La nivelul Administrației Naționale a Penitenciarelor sunt în derularea mai multe proiecte de investiții în penitenciare (modernizare și extindere), astfel: Spații detenție Penitenciar Deva - se creează 70 locuri noi de detenție și se modernizează 500 locuri de detenție - Stadiu: Se derulează lucrările de execuție. În anul 2018, se vor finaliza 40 locuri noi de detenție și se vor moderniza 282 locuri de detenție, iar în anul 2019 se vor finaliza 30 locuri noi de detenție și vor fi modernizate 218 locuri de detenție. Progres fizic: 60%. Spații detenție R 113 Giurgiu - se creează 200 locuri;Stadiu: obiectiv finalizat fiind încheiat procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor în data de 04.06.2018, prin care au fost realizate 200 locuri de detenție;Spații detenție Penitenciar Codlea - se creează 80 locuri noi de detenție;Stadiu: Este necesară obținerea de către Penitenciarul Codlea a autorizației de construire pentru începerea lucrărilor. A fost obținut avizul de securitate la incendiu nr. 5 al ANP, urmând ca în prima ședință a Consiliului Tehnico – Economic (02.08.2018) să fie analizată documentația tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construcții în vederea emiterii autorizației de construire. În şedinţa CTE al ANP din data de 02.08.2018 a fost amânată eliberarea Autorizaţiei de construire până la explicitarea cauzelor care au determinat apariţia de lucrări suplimentare la această fază de proiectare. d. Spații detenție Găești - se creează 96 locuri noi de detenție. Stadiu: În data de 29.11.2018 a expirat valabilitatea contractului de execuție – executantul refuză continuarea lucrărilor de execuție - obiectivul nu este finalizat. S-au perceput executantului, de către Penitenciarul Găești, penalități de întârziere, iar după contractarea restului de executat se vor calcula daune interese De asemenea, au fost inițiate proiectele de construire a doua penitenciare noi: e. Berceni: Prin Hotărârea de Guvern nr. 626/2017 a fost aprobată achiziția unui studiu de fezabilitate, destinat construirii unui penitenciar cu o capacitate de 1000 de locuri, respectiv P47-Berceni Stadiu: documentația în fază studiul de fezabilitate a fost analizată în ședința Consiliului Tehnico Economic al ANP din data de 20.12.2018 și nu a fost avizată, aceasta necesitând completări din partea proiectantului. f. Unguriu: Hotărârea de Guvern nr. 791/2017, s-a aprobarea trecerea imobilelor din administrarea Ministerului Apărării Naționale (MAPN) în administrarea Ministerului Justiției, pentru ANP, în scopul transformării în penitenciar, cu o capacitate de 900 locuri.
  • Reînființarea Institutului Român de Criminologie
   http://www.just.ro/institutul-national-de-criminologie/
  • Implementarea la nivel național a proiectului Dosarul electronic
   Contractul de finanțare aferent proiectului Dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de management strategic la nivelul sistemului judiciar - SIMS a fost semnat la data de 21 noiembrie 2017, activitățile previzionate urmând a fi implementate în perioada 2018-2019 prin finanțare din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA). În cadrul proiectului urmează a fi realizată analiza necesară dezvoltării în continuare a sistemului electronic de management al cauzelor ECRIS, sistem care va cuprinde în versiunea sa viitoare și componenta de dosar electronic. Contractul de finanțare a fost semnat la data de 21 noiembrie 2017, având o perioadă de implementare de 18 luni. luna decembrie 2018 a început etapa de evaluare a ofertelor depuse. În același timp, în cadrul Proiectului de Îmbunătățire a Serviciilor Judiciare (PISJ), finanțat de BIRD prin acordul de împrumut nr. RO - 8695, ratificat prin Legea 173/2017 este prevăzută achiziția de componente și echipamente IT și programe informatice suport (în speță scannere și computere utilizator), care să faciliteze extinderea la nivel național (implementare la nivelul Curților de Apel) a Dosarului electronic (InfoDosar - versiunea dezvoltată și pilotată de Curtea de Apel Cluj) și totodată să asigure funcționarea sigură și fiabilă a actualului sistem ECRIS, până la punerea în producție a noii versiuni a acestuia. Contractul a fost semnat în data de 19 decembrie 2018 cu asocierea de entități private care a fost declarată câștigătoare la finalul licitației și se va implementa în perioada ianuarie 2019 – iunie 2020.
  • Realizarea Cartierului pentru Justiție – Justice District din București
   MEMORANDUMUL cu tema: Decizie vizând situația amplasamentului Esplanada, în vederea dezvoltării Cartierului pentru justiție, în cadrul unui program de reconversie funcționala fost aprobat in Ședința de guvern din 29 noiembrie 2017. A fost clarificată situația juridică a amplasamentului, acțiune complexă care a fost derulată prin colaborarea MDRAP (administratorul actual) cu MJ, în perioada noiembrie 2017 – iunie 2018. Ulterior, în ședința de guvern din data de 02 august 2018 a fost aprobat Memorandumul cu tema: Decizie vizând situaţia amplasamentului Esplanada în vederea dezvoltării unui program de reconversie funcțională – prin care s-a prezentat/propus și aprobat soluția juridică necesară pentru realizarea proiectului Cartierul pentru Justiție. În paralel, au continuat (inclusiv în decembrie 2018) negocierile MJ, MFP și BIRD privind contractarea unui împrumut de la Banca Internațională pentru Reconstrucție şi Dezvoltare (BIRD), în vederea sprijinirii proiectului “Cartierul pentru justiție”. Negocierea Acordului de avans al împrumutului va fi finalizată de partea română și BIRD în lunile decembrie 2018- martie 2019. Acest avans va permite proiectarea Cartierului Justiției în anii 2019 -2020, până la faza Studiu de Fezabilitate, inclusiv aprobarea indicatorilor tehnico-economici.
  • Un procent de 10% din taxele judiciare va fi alocat direct pentru nevoile de administrare a instanțelor de judecată
   Proiectul a fost elaborat, soluțiile cuprinse în proiect fiind transmise Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale (instituții coinițiatoare ale OUG nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru), în vederea comunicării unui punct de vedere, precum și pentru formularea unor propuneri noi de reglementare pentru aspectele ce excedează domeniul de competeță al instituției noastre.În urma acestei consultări, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale au comunicat punctele de vedere, la acest moment fiind în curs de analiză la nivelul Ministerului Justiției punctele de vedere la care am făcut referire mai sus, precum și modalitatea optimă de promovare a soluțiilor legislative propuse.
  • Suplimentarea personalului din cadrul instanțelor, precum și echilibrarea, împreună cu CSM, a schemelor de judecători, astfel încât să se ajungă la un raport de 1,5 - 2 grefieri/judecător
   Este necesară efectuarea unei analize a nevoilor de resurse umane la nivelul tuturor instanțelor pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice. Analiza va fi efectuată de MJ în colaborare cu CSM pentru necesarul de judecători și cu președinții curților de apel pentru celelalte categorii de personal. Pe baza analizei va fi elaborat și adoptat un document strategic de dezvoltare a resurselor umane la nivelul instanțelor.
  • Revizuirea statului personalului auxiliar în acord cu cerințele noilor coduri
   Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare a fost finalizat și a fost publicat pe site-ul instituției.
  • Consolidarea capacității instituționale a Consiliului Superior al Magistraturii
   Aspecte care vizează sistemul judiciar au fost avute în vedere cu ocazia elaborării Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.
 • Legislație
 • Calitatea actului de justiție
 • Politici în justiție
  • Consolidarea sistemului de probațiune ca formă de diminuare a populației din penitenciare
   În Monitorul Oficial nr. 879/18.10.2018 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 818/2018 privind aprobarea standardelor minime de lucru în probațiune pentru instituțiile din comunitate. - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/206063
  • Aplicarea Strategiei de reintegrare socială a persoanelor private de libertate, elaborată pentru perioada 2015-2019
   Au fost reluate demersurile privind funcționarea Comisiei interministeriale pentru coordonarea și implementarea prevederilor Strategiei naționale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 2015-2019, aprobată prin HG nr. 389/2015. Procedura de desemnare a membrilor de către instituțiile componente s-a finalizat in luna iunie 2017, dată când a început să funcționeze comisia în noua sa componență. Pentru dinamizarea activităților necesare implementării Strategiei, comisia a fost convocată cu o frecvență medie lunară, deși actul normativ prevede întâlniri regulate semestriale. În cele 14 reuniuni organizate până în prezent (7 în 2017, 7 în 2018) au fost constituite, prin hotărâri ale comisiei, patru grupuri de lucru pentru realizarea anumitor activități cu specific inter-instituțional și s-a stabilit un calendar accelerat de realizare și raportare a măsurilor restante. Trei dintre acestea și-au finalizat activitatea, predând Comisiei rapoartele, conform indicatorilor de rezultat. În ședința Guvernului din data de 08.02.2018 a fost prezentată Nota de informare privind stadiul implementării Strategiei. Aceasta reține că, din punct de vedere cantitativ, din totalul de 49 de măsuri prevăzute de strategie, 14 au fost realizate integral, 19 au fost îndeplinite parțial și 16 nu au fost încă îndeplinite, rezultând un grad estimat de realizare de aproximativ 47%. Aceste rezultate reflectă ritmul susținut al activității Comisiei în cursul anului 2017, dar sunt nesatisfăcătoare raportat la numărul de măsuri restante (48 de măsuri au avut termene de realizare anterioare lunii decembrie 2017). A fost constituit un nou Grup de lucru pentru implementarea unei măsuri din Strategie. n cadrul grupului de lucru constituit conform Hotărârii nr. 8/2018 a Comisiei interministeriale, a fost finalizat programul comun de formare profesională ”Învățăm împreună. Progresăm împreună. Program de pregătire pentru personalul care lucrează cu persoane sancționate penal.” Acesta a fost aprobat prin Hotărârea nr. 10/11.10.2018 a Comisiei interministeriale, iar în luna noiembrie a.c. a fost acreditat de către comisia specializată de la nivelul Ministerului Educației Naționale, potrivit OMEN nr. 5564/2011, cu modificările și completările ulterioare.În anul 2018 a continuat ritmul accelerat al activităților Comisiei, pentru a permite realizarea activităților prevăzute în Strategie până la sfârșitul perioadei de implementare. În acest sens au avut loc reuniuni are comisiei în fiecare lună a anului în curs, cu excepția lunilor iunie - în care nu s-a putut întruni cvorumul de ședință - şi august. Ultima reuniune a Comisiei a avut loc în data de 22.11.2018, iar următoarea este programată pentru data de 20.12.2018. Ultima reuniune a Comisiei a avut loc în data de 20.12.2018, iar următoarea este programată pentru data de 17.01.2019. În prezent, Secretariatul Comisiei colectează și procesează datele necesare elaborării Raportului anual de activitate, care urmează să fie prezentat Guvernului în luna februarie 2019.
  • Promovarea standardelor europene în materia prezumției de nevinovăție în acord cu Directiva 346/2016.
   Exist o întreagă dezbatere în ceea ce priveşte aplicarea standardelor europene; detalii pot fi găsite şi aici : http://revista.universuljuridic.ro/prezumtia-de-nevinovatie-intre-interesul-public-si-cel-individual-modificareacompletarea-legii-nr-1352010-privind-codul-de-procedura-penala-din-perspectiva-directivei-ue-2016343-privind-consol/
  • Încheierea de parteneriate între autoritățile statului și profesiile juridice organizate în mod independent
   In vederea elaborării Proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2000, privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, aprobată prin Legea nr. 156/2002, au fost consultate asociațiile profesionale de experți, în scopul comunicării eventualelor probleme/disfuncționalități din activitatea de expertiză tehnică judiciară. Proiectul urmează a fi finalizat până la mijlocul lunii martie 2019. În vederea elaborării Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 188 privind executorii judecătorești, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești a transmis propunerea de amendare a Legii nr. 188/2000, aprobată de către Consiliul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, potrivit legii. Proiectul a fost elaborat și se află în procedura de avizare internă, anterior parcurgerii procedurii de dezbatere publică. La data de 30 octombrie 2018, proiectul a fost publicat pe site-ul Ministerului Justiției potrivit procedurii prevăzute de Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, propunerile, sugestiile și opiniile primite, referitoare la acest proiect, fiind în curs de analiză.
  • Constituirea la nivelul tuturor instanțelor de judecată a unor centre de informare
   Ministerul Justiției a inițiat procedura de achiziție publică pentru dotarea instanțelor de judecată cu un număr de 237 de terminale interactive de tip kiosk.În acest context, în scopul facilitării comunicării dintre justițiabili și instanțe, la nivelul tuturor instanțelor se vor constitui centre de informare (similare celor existente în instanțele din statele UE) care vor conține materiale despre principalele proceduri judiciare, precum și cu privire la principalele evoluții normative: procedura a fost demarata la finele anului 2018, a fost elaborată documentația specifică pentru care s-au obținut avizele necesare. La acest moment a fost demarată procedura de achiziție.
  • Demararea unei campanii de informare publică asupra proiectului de legislație gratuită oferită populației de Ministerul Justiției
   NA
  • Reducerea taxelor judiciare de timbru atunci când obiectul acestora este evaluabil în bani
   Ministerul Justiției a transmis Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale (instituții co-inițiatoare ale OUG nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru) propunerile de amendare a actului normativ, potrivit domeniului său de activitate, urmând ca aceste instituții să formuleze propuneri pentru aspectele care intră în sfera lor de competență.În urma acestei consultări, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale au comunicat punctele de vedere, la acest moment fiind în curs de analiză la nivelul Ministerului Justiției punctele de vedere la care am făcut referire mai sus, precum și modalitatea optimă de promovare a soluțiilor legislative propuse.
  • Acordarea de către avocați a unei consultații anuale gratuite celor care îndeplinesc condițiile pentru ajutor public judiciar
   NA
  • Guvernul și CE vor coopera pentru ridicarea MCV în mandatul actualei Comisii
   Puteţi citi verificarea Factual la adresa https://www.factual.ro/declaratii/maria-grapini-despre-stadiul-indeplinirii-conditiilor-in-privinta-mcv-si-a-aderarii-la-spatiul-schengen/

Realizate electoral: 0

0%

Partial realizate: 0

0%

Nerealizate: 0

0%

Realizate guvernamental: 8

32%

Partial realizate: 5

20%

Nerealizate: 12

48%

 • Investiții
  • Continuarea Programului național de investiții în infrastructura instanțelor din capitalele de județ
   Sunt amintitie: • 4 instanțe - lucrări în curs de execuție; • 8 instanțe - lucrări de intervenții aflate în etapa de proiectare și avizare; • 18 instanțe (12 imobile) - obiective ale căror note conceptuale și teme de proiectare au făcut obiectul avizării CTE al MJ în cursul lunii noiembrie și decembrie 2017; • 7 instanțe (4 imobile) - obiective ale căror note conceptuale și teme de proiectare au făcut avizate fără condiții și predate în cursul lunii decembrie la CNI SA. CNI SA a solicitat prezentarea Temelor de proiectare și în forma prevăzută de HG 907/2016. • 3 instanțe - lucrări finalizate
  • Continuarea proiectului de investiții în penitenciare și de modernizare și extindere acolo unde locațiile permit
   La nivelul Administrației Naționale a Penitenciarelor sunt în derularea mai multe proiecte de investiții în penitenciare (modernizare și extindere), astfel: Spații detenție Penitenciar Deva - se creează 70 locuri noi de detenție și se modernizează 500 locuri de detenție - Stadiu: Se derulează lucrările de execuție. În anul 2018, se vor finaliza 40 locuri noi de detenție și se vor moderniza 282 locuri de detenție, iar în anul 2019 se vor finaliza 30 locuri noi de detenție și vor fi modernizate 218 locuri de detenție. Progres fizic: 60%. Spații detenție R 113 Giurgiu - se creează 200 locuri;Stadiu: obiectiv finalizat fiind încheiat procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor în data de 04.06.2018, prin care au fost realizate 200 locuri de detenție;Spații detenție Penitenciar Codlea - se creează 80 locuri noi de detenție;Stadiu: Este necesară obținerea de către Penitenciarul Codlea a autorizației de construire pentru începerea lucrărilor. A fost obținut avizul de securitate la incendiu nr. 5 al ANP, urmând ca în prima ședință a Consiliului Tehnico – Economic (02.08.2018) să fie analizată documentația tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construcții în vederea emiterii autorizației de construire. În şedinţa CTE al ANP din data de 02.08.2018 a fost amânată eliberarea Autorizaţiei de construire până la explicitarea cauzelor care au determinat apariţia de lucrări suplimentare la această fază de proiectare. d. Spații detenție Găești - se creează 96 locuri noi de detenție. Stadiu: În data de 29.11.2018 a expirat valabilitatea contractului de execuție – executantul refuză continuarea lucrărilor de execuție - obiectivul nu este finalizat. S-au perceput executantului, de către Penitenciarul Găești, penalități de întârziere, iar după contractarea restului de executat se vor calcula daune interese De asemenea, au fost inițiate proiectele de construire a doua penitenciare noi: e. Berceni: Prin Hotărârea de Guvern nr. 626/2017 a fost aprobată achiziția unui studiu de fezabilitate, destinat construirii unui penitenciar cu o capacitate de 1000 de locuri, respectiv P47-Berceni Stadiu: documentația în fază studiul de fezabilitate a fost analizată în ședința Consiliului Tehnico Economic al ANP din data de 20.12.2018 și nu a fost avizată, aceasta necesitând completări din partea proiectantului. f. Unguriu: Hotărârea de Guvern nr. 791/2017, s-a aprobarea trecerea imobilelor din administrarea Ministerului Apărării Naționale (MAPN) în administrarea Ministerului Justiției, pentru ANP, în scopul transformării în penitenciar, cu o capacitate de 900 locuri.
  • Reînființarea Institutului Român de Criminologie
   http://www.just.ro/institutul-national-de-criminologie/
  • Implementarea la nivel național a proiectului Dosarul electronic
   Contractul de finanțare aferent proiectului Dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de management strategic la nivelul sistemului judiciar - SIMS a fost semnat la data de 21 noiembrie 2017, activitățile previzionate urmând a fi implementate în perioada 2018-2019 prin finanțare din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA). În cadrul proiectului urmează a fi realizată analiza necesară dezvoltării în continuare a sistemului electronic de management al cauzelor ECRIS, sistem care va cuprinde în versiunea sa viitoare și componenta de dosar electronic. Contractul de finanțare a fost semnat la data de 21 noiembrie 2017, având o perioadă de implementare de 18 luni. luna decembrie 2018 a început etapa de evaluare a ofertelor depuse. În același timp, în cadrul Proiectului de Îmbunătățire a Serviciilor Judiciare (PISJ), finanțat de BIRD prin acordul de împrumut nr. RO - 8695, ratificat prin Legea 173/2017 este prevăzută achiziția de componente și echipamente IT și programe informatice suport (în speță scannere și computere utilizator), care să faciliteze extinderea la nivel național (implementare la nivelul Curților de Apel) a Dosarului electronic (InfoDosar - versiunea dezvoltată și pilotată de Curtea de Apel Cluj) și totodată să asigure funcționarea sigură și fiabilă a actualului sistem ECRIS, până la punerea în producție a noii versiuni a acestuia. Contractul a fost semnat în data de 19 decembrie 2018 cu asocierea de entități private care a fost declarată câștigătoare la finalul licitației și se va implementa în perioada ianuarie 2019 – iunie 2020.
  • Realizarea Cartierului pentru Justiție – Justice District din București
   MEMORANDUMUL cu tema: Decizie vizând situația amplasamentului Esplanada, în vederea dezvoltării Cartierului pentru justiție, în cadrul unui program de reconversie funcționala fost aprobat in Ședința de guvern din 29 noiembrie 2017. A fost clarificată situația juridică a amplasamentului, acțiune complexă care a fost derulată prin colaborarea MDRAP (administratorul actual) cu MJ, în perioada noiembrie 2017 – iunie 2018. Ulterior, în ședința de guvern din data de 02 august 2018 a fost aprobat Memorandumul cu tema: Decizie vizând situaţia amplasamentului Esplanada în vederea dezvoltării unui program de reconversie funcțională – prin care s-a prezentat/propus și aprobat soluția juridică necesară pentru realizarea proiectului Cartierul pentru Justiție. În paralel, au continuat (inclusiv în decembrie 2018) negocierile MJ, MFP și BIRD privind contractarea unui împrumut de la Banca Internațională pentru Reconstrucție şi Dezvoltare (BIRD), în vederea sprijinirii proiectului “Cartierul pentru justiție”. Negocierea Acordului de avans al împrumutului va fi finalizată de partea română și BIRD în lunile decembrie 2018- martie 2019. Acest avans va permite proiectarea Cartierului Justiției în anii 2019 -2020, până la faza Studiu de Fezabilitate, inclusiv aprobarea indicatorilor tehnico-economici.
  • Un procent de 10% din taxele judiciare va fi alocat direct pentru nevoile de administrare a instanțelor de judecată
   Proiectul a fost elaborat, soluțiile cuprinse în proiect fiind transmise Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale (instituții coinițiatoare ale OUG nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru), în vederea comunicării unui punct de vedere, precum și pentru formularea unor propuneri noi de reglementare pentru aspectele ce excedează domeniul de competeță al instituției noastre.În urma acestei consultări, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale au comunicat punctele de vedere, la acest moment fiind în curs de analiză la nivelul Ministerului Justiției punctele de vedere la care am făcut referire mai sus, precum și modalitatea optimă de promovare a soluțiilor legislative propuse.
  • Suplimentarea personalului din cadrul instanțelor, precum și echilibrarea, împreună cu CSM, a schemelor de judecători, astfel încât să se ajungă la un raport de 1,5 - 2 grefieri/judecător
   Este necesară efectuarea unei analize a nevoilor de resurse umane la nivelul tuturor instanțelor pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice. Analiza va fi efectuată de MJ în colaborare cu CSM pentru necesarul de judecători și cu președinții curților de apel pentru celelalte categorii de personal. Pe baza analizei va fi elaborat și adoptat un document strategic de dezvoltare a resurselor umane la nivelul instanțelor.
  • Revizuirea statului personalului auxiliar în acord cu cerințele noilor coduri
   Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare a fost finalizat și a fost publicat pe site-ul instituției.
  • Consolidarea capacității instituționale a Consiliului Superior al Magistraturii
   Aspecte care vizează sistemul judiciar au fost avute în vedere cu ocazia elaborării Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.
 • Legislație
 • Calitatea actului de justiție
 • Politici în justiție
  • Consolidarea sistemului de probațiune ca formă de diminuare a populației din penitenciare
   În Monitorul Oficial nr. 879/18.10.2018 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 818/2018 privind aprobarea standardelor minime de lucru în probațiune pentru instituțiile din comunitate. - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/206063
  • Aplicarea Strategiei de reintegrare socială a persoanelor private de libertate, elaborată pentru perioada 2015-2019
   Au fost reluate demersurile privind funcționarea Comisiei interministeriale pentru coordonarea și implementarea prevederilor Strategiei naționale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 2015-2019, aprobată prin HG nr. 389/2015. Procedura de desemnare a membrilor de către instituțiile componente s-a finalizat in luna iunie 2017, dată când a început să funcționeze comisia în noua sa componență. Pentru dinamizarea activităților necesare implementării Strategiei, comisia a fost convocată cu o frecvență medie lunară, deși actul normativ prevede întâlniri regulate semestriale. În cele 14 reuniuni organizate până în prezent (7 în 2017, 7 în 2018) au fost constituite, prin hotărâri ale comisiei, patru grupuri de lucru pentru realizarea anumitor activități cu specific inter-instituțional și s-a stabilit un calendar accelerat de realizare și raportare a măsurilor restante. Trei dintre acestea și-au finalizat activitatea, predând Comisiei rapoartele, conform indicatorilor de rezultat. În ședința Guvernului din data de 08.02.2018 a fost prezentată Nota de informare privind stadiul implementării Strategiei. Aceasta reține că, din punct de vedere cantitativ, din totalul de 49 de măsuri prevăzute de strategie, 14 au fost realizate integral, 19 au fost îndeplinite parțial și 16 nu au fost încă îndeplinite, rezultând un grad estimat de realizare de aproximativ 47%. Aceste rezultate reflectă ritmul susținut al activității Comisiei în cursul anului 2017, dar sunt nesatisfăcătoare raportat la numărul de măsuri restante (48 de măsuri au avut termene de realizare anterioare lunii decembrie 2017). A fost constituit un nou Grup de lucru pentru implementarea unei măsuri din Strategie. n cadrul grupului de lucru constituit conform Hotărârii nr. 8/2018 a Comisiei interministeriale, a fost finalizat programul comun de formare profesională ”Învățăm împreună. Progresăm împreună. Program de pregătire pentru personalul care lucrează cu persoane sancționate penal.” Acesta a fost aprobat prin Hotărârea nr. 10/11.10.2018 a Comisiei interministeriale, iar în luna noiembrie a.c. a fost acreditat de către comisia specializată de la nivelul Ministerului Educației Naționale, potrivit OMEN nr. 5564/2011, cu modificările și completările ulterioare.În anul 2018 a continuat ritmul accelerat al activităților Comisiei, pentru a permite realizarea activităților prevăzute în Strategie până la sfârșitul perioadei de implementare. În acest sens au avut loc reuniuni are comisiei în fiecare lună a anului în curs, cu excepția lunilor iunie - în care nu s-a putut întruni cvorumul de ședință - şi august. Ultima reuniune a Comisiei a avut loc în data de 22.11.2018, iar următoarea este programată pentru data de 20.12.2018. Ultima reuniune a Comisiei a avut loc în data de 20.12.2018, iar următoarea este programată pentru data de 17.01.2019. În prezent, Secretariatul Comisiei colectează și procesează datele necesare elaborării Raportului anual de activitate, care urmează să fie prezentat Guvernului în luna februarie 2019.
  • Promovarea standardelor europene în materia prezumției de nevinovăție în acord cu Directiva 346/2016.
   Exist o întreagă dezbatere în ceea ce priveşte aplicarea standardelor europene; detalii pot fi găsite şi aici : http://revista.universuljuridic.ro/prezumtia-de-nevinovatie-intre-interesul-public-si-cel-individual-modificareacompletarea-legii-nr-1352010-privind-codul-de-procedura-penala-din-perspectiva-directivei-ue-2016343-privind-consol/
  • Încheierea de parteneriate între autoritățile statului și profesiile juridice organizate în mod independent
   In vederea elaborării Proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2000, privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, aprobată prin Legea nr. 156/2002, au fost consultate asociațiile profesionale de experți, în scopul comunicării eventualelor probleme/disfuncționalități din activitatea de expertiză tehnică judiciară. Proiectul urmează a fi finalizat până la mijlocul lunii martie 2019. În vederea elaborării Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 188 privind executorii judecătorești, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești a transmis propunerea de amendare a Legii nr. 188/2000, aprobată de către Consiliul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, potrivit legii. Proiectul a fost elaborat și se află în procedura de avizare internă, anterior parcurgerii procedurii de dezbatere publică. La data de 30 octombrie 2018, proiectul a fost publicat pe site-ul Ministerului Justiției potrivit procedurii prevăzute de Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, propunerile, sugestiile și opiniile primite, referitoare la acest proiect, fiind în curs de analiză.
  • Constituirea la nivelul tuturor instanțelor de judecată a unor centre de informare
   Ministerul Justiției a inițiat procedura de achiziție publică pentru dotarea instanțelor de judecată cu un număr de 237 de terminale interactive de tip kiosk.În acest context, în scopul facilitării comunicării dintre justițiabili și instanțe, la nivelul tuturor instanțelor se vor constitui centre de informare (similare celor existente în instanțele din statele UE) care vor conține materiale despre principalele proceduri judiciare, precum și cu privire la principalele evoluții normative: procedura a fost demarata la finele anului 2018, a fost elaborată documentația specifică pentru care s-au obținut avizele necesare. La acest moment a fost demarată procedura de achiziție.
  • Demararea unei campanii de informare publică asupra proiectului de legislație gratuită oferită populației de Ministerul Justiției
   NA
  • Reducerea taxelor judiciare de timbru atunci când obiectul acestora este evaluabil în bani
   Ministerul Justiției a transmis Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale (instituții co-inițiatoare ale OUG nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru) propunerile de amendare a actului normativ, potrivit domeniului său de activitate, urmând ca aceste instituții să formuleze propuneri pentru aspectele care intră în sfera lor de competență.În urma acestei consultări, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale au comunicat punctele de vedere, la acest moment fiind în curs de analiză la nivelul Ministerului Justiției punctele de vedere la care am făcut referire mai sus, precum și modalitatea optimă de promovare a soluțiilor legislative propuse.
  • Acordarea de către avocați a unei consultații anuale gratuite celor care îndeplinesc condițiile pentru ajutor public judiciar
   NA
  • Guvernul și CE vor coopera pentru ridicarea MCV în mandatul actualei Comisii
   Puteţi citi verificarea Factual la adresa https://www.factual.ro/declaratii/maria-grapini-despre-stadiul-indeplinirii-conditiilor-in-privinta-mcv-si-a-aderarii-la-spatiul-schengen/

Măsuri sociale

Realizate total: 22

22.68%

Partial realizate: 9

9.28%

Nerealizate: 66

68.04%

Realizate electoral: 13

28.89%

Partial realizate: 1

2.22%

Nerealizate: 31

68.89%

Realizate guvernamental: 22

24.72%

Partial realizate: 9

10.11%

Nerealizate: 58

65.17%

Mediul de afaceri

Realizate total: 35

26.12%

Partial realizate: 10

7.46%

Nerealizate: 89

66.42%

Realizate electoral: 29

38.16%

Partial realizate: 6

7.89%

Nerealizate: 41

53.95%

Realizate guvernamental: 35

27.78%

Partial realizate: 10

7.94%

Nerealizate: 81

64.29%

Piața muncii

Realizate total: 13

32.5%

Partial realizate: 8

20%

Nerealizate: 19

47.5%

Realizate electoral: 4

22.22%

Partial realizate: 4

22.22%

Nerealizate: 10

55.56%

Realizate guvernamental: 13

36.11%

Partial realizate: 6

16.67%

Nerealizate: 17

47.22%